maj 11 2010

Inwestowanie etyczne wymogiem współczesnych czasów

Lokalizacja: Polska,

26 maja w Warszawie odbędzie się konferencja „Inwestowanie etyczne wymogiem współczesnych czasów” organizowana przez TFI SKOK.

Termin: 26 maja, godz. 9-16
Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula im. Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5

PROGRAM KONFERENCJI:
9.00-9.45 Rejestracja uczestników
9.45-10.00 Kawa na powitanie
10.00-10.15 Uroczyste otwarcie, Rafał Matusiak, Prezes TFI SKOK S.A.
10.15-11.00 „Etyka i odpowiedzialność w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych”, dr Bolesław Rok, Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
11.00-11.15 Dyskusja
11.15-12.00 „Społeczna nauka Kościoła a aktywność ekonomiczna”, ks. Janusz Majda, Ekonom Konferencji Episkopatu Polski
12.00-12.15 Dyskusja
12.15-13.00 Lunch
13.00-13.30 „Inwestowanie etyczne w edukację – wyniki i analiza badań empirycznych”, dr Julita Sokołowska, UKSW

13.45-14.15 „Wartość dodana inwestowania uwzględniającego czynniki prospołeczne, redukowanie ryzyka oraz tworzenie ponadprzeciętnego zysku”, Camilla Bossi, ECPI
14.15-14.30 Dyskusja
14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-15.15 „Makroekonomiczne uwarunkowania budowy portfela funduszu polskich spółek proeksportowych”, dr Eryk Łon, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Instytut Stefczyka
15.15-15.30 Dyskusja
15.30-16.00  Podsumowanie oraz zakończenie, Rafał Matusiak

Dyskusje prowadzić będzie Tadeusz Mosz, publicysta ekonomiczny, autor programu „Plus Minus”.