wrz 22 2010

Internet a dzieci niesłyszące – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez eliminowanie zagrożeń internetowych

Lokalizacja: Polska,

30 września w Warszawie odbędzie się konferencja ,,Internet a dzieci niesłyszące – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez eliminowanie zagrożeń internetowych” organizowana przez Polski Związek Głuchych, Fundację Dzieci Niczyje oraz Microsoft.

Konferencja stanowić będzie okazję do zaprezentowania materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dzieci w Internecie pt. „3…2…1…Internet”, przystosowanych specjalnie do użytku przez dzieci niesłyszące, ich nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Stanowić będzie zarazem platformę do dyskusji i wymiany doświadczeń nt. roli nowoczesnych technologii w życiu osób niesłyszących, oraz właściwych nawyków korzystania z Internetu. Na konferencję zapraszamy przedstawicieli władz oświatowych, dyrektorów i nauczycieli szkół dla uczniów niesłyszących, organizacje społeczne.

Konferencja odbędzie się 30 września (czwartek) 2010 r., w godz. 11.00-14.00, w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, w auli głównej,Plac Trzech Krzyży 1/3.