paź 30 2018

InauguracjaEuropejskiego Korpusu Solidarności w Polsce

Lokalizacja: Polska,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza na konferencję inaugurującą Europejski Korpus Solidarności w Polsce, która odbędzie się 30 października 2018 r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

Więcej informacji odnośnie wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się: http://eks.org.pl/index.php/inauguracja/

Europejski Korpus Solidarności – Projekty rozwoju zawodowego

EKS to nowy program Komisji Europejskiej umożliwiający młodym Europejczykom rozwijanie umiejętności i zdobywanie doświadczeń zawodowych, które zwiększą ich szanse na rynku pracy. Organizacje i instytucje mogą zyskać pomoc w swoich codziennych działaniach, zaangażowanych wolontariuszy, pracowników i stażystów.

Projekty rozwoju zawodowego mogą obejmować jedno lub dwa działania. Są to:

  1. Staże– odpłatny staż zawodowy w pełnym wymiarze godzin, realizowany na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, w oparciu o prawo kraju, w którym jest realizowany.
  2. Praca– odpłatna praca w pełnym wymiarze godzin, na podstawie umowy o pracę podpisywanej w oparciu o prawo kraju, w którym jest wykonywana.

Projekty zawodowe Europejskiego Korpusu Solidarności skierowane są do:

  1. Organizacji, prywatnych lub publicznych, z państw członkowskich z UE, które koordynują i zarządzają projektami staży i pracy;
    2.Uczestników indywidualnych – młodych ludzi w wieku 18–30 lat z państw członkowskich UE, zarejestrowanych w bazie EKS, którzy chcą odbyć staż lub pracę, w kraju lub za granicą.

Więcej informacji odnośnie możliwości realizacji projektów rozwoju zawodowego znajdą Państwo:

http://eks.org.pl/index.php/informacje-ogolne-organizacje/

https://frse.prowly.com/41129-konferencja-inaugurujaca-europejski-korpus-solidarnosci