lis 24 2015

III spotkanie grupy roboczej Innowacje Społeczne

Lokalizacja: Polska,

Ministerstwo Gospodarki, Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają 24 listopada 2015 r. na trzecie spotkanie Grupy Roboczej Innowacje Społeczne w ramach IV Etapu projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050.

Celem projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050  jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazanie wyzwań w tym obszarze oraz wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz wypracowania konkretnych rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski.

Temat III spotkania Grupy Roboczej ds. Innowacji Społecznych: Innowacje społeczne w obszarze edukacji ekologicznej.

Plan spotkania przewiduje m.in.:

  • wystąpienie przedstawicieli: Ministra Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Lasów Państwowych,
  • wystąpienie przedstawicieli świata nauki oraz firm: LOTOS i IKEA, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z zakresu innowacyjnych działań w obszarze edukacji ekologicznej.

Szczegółowa agenda spotkania do pobrania tutaj

Termin spotkania:  24 listopada 2015 r., godz. 10.00-13:00

Miejsce spotkania:  Ministerstwo Gospodarki, sale AB, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Parking: Ministerstwo Gospodarki nie dysponuje wolnymi miejscami parkingowymi.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: mkrawczynska@deloittece.com

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu!

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami z wcześniejszych spotkań Grupy Roboczej ds. Innowacji Społecznych, które dostępne są na tej stronie.