cze 11 2012

III międzynarodowa konferencja naukowa „Modele funkcjonowania współczesnego biznesu – teoria i praktyka” – Dąbrowa Górnicza

Lokalizacja: Polska,

14 czerwca w Dąbrowie Górniczej odbędzie się konferencja „Modele funkcjonowania współczesnego biznesu – teoria i praktyka” organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej.

Termin: 14 czerwca 2012 r.

Miejsce: Dąbrowa Górnicza, Audytorium Maximum WSB

Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych modeli biznesu kreujących wartość w gospodarce opartej na innowacji i wiedzy. Przedsięwzięcie stanowi pewnego rodzaju wskazówkę ukazującą dynamikę występujących trendów w kształtowaniu nowoczesnych modeli biznesu przedsiębiorstw.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska biznesowego i naukowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych, inwestorów, jak również do studentów oraz osób zainteresowanych tematyką nowoczesnych koncepcji zarządzania, modeli biznesowych oraz współczesnych podejść do osiągania sukcesu w biznesie.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem konferencji.

PROGRAM

 

Godzina Harmonogram Informacje dodatkowe
8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:15 Oficjalne otwarcie konferencji Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

9:15-11:15 Prezentacje Prelegentów Sesja plenarna I

 

–         Zbigniew Podraza „Nowoczesny model zarządzania miastem. Wybrane,  strategiczne aspekty rozwoju miasta”  Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

–         prof. dr hab. Rafał Krupski: „Teoretyczne i praktyczne przesłanki zmian w treści zarządzania strategicznego”,  Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

–         dr Adam Jabłoński: „Behawioralna strategiczna karta wyników, a zrównoważony potencjał przedsiębiorstwa”, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

–         dr Marek Jabłoński: „Zarządzanie wartością modelu biznesowego” Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

–         Andrzej Malinowski, „Nowoczesny model biznesu z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego na przykładzie PWiK w Dąbrowie Górniczej”, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej

–         Piotr Komraus „Droga do konstrukcji efektywnego modelu biznesu na przykładzie Wodociągów Siemianowickich” Prezes Wodociągów SiemianowickichAQUA SPRINT Sp. z o.o.

–         Przedstawiciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach „Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie doświadczeń Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach”

–         Danuta Kędzierska „Współpraca biznesu z sektorem administracyjnym i pozarządowym. Czy zaangażowanie biznesu w społeczność lokalną może być źródłem przewagi konkurencyjnej?” – Ekspert Forum Odpowiedzialnego Biznesu

11:15-11:30 Przerwa na kawę
11:30 -12:30 Panel dyskusyjny Sesja panelowa (uczestnicy I sesji plenarnej i przedstawiciele sponsorów) – prowadzenie dr Adam Jabłoński „Teoretyczne aspekty zarzadzania strategicznego i zarzadzania wartością przedsiębiorstw w kontekście modeli biznesu”
12:30-13:00 Przerwa na lunch
13:00 – 15:00 Prezentacje Prelegentów Sesja plenarna II

 

–         dr Włodzimierz Sroka „Koopetycja jaka fenomen współpracy międzyorganizacyjnej”, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

–         dr Sylwester Gregorczyk „Model biznesowy a tworzenie wartości”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

–         Iwona Kasperczyk, „System zarządzania ryzykiem korporacyjnym na przykładzie PWiK w Dąbrowie Górniczej”, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej

–         Adam Latocha „Różnice w modelu organizacji przedsiębiorstw produkcyjnych w krajach dalekiego wschodu w stosunku do przedsiębiorstw produkcyjnych w Europie, na przykładzie różnicy w stopniu rozpowszechnienia oprogramowania APS”, SIMPLE SP. z o.o.

–         dr Dariusz Więcek „Identyfikacja czynników decydujących o funkcjonowaniu współczesnego biznesu w niestabilnym i nieprzewidywalnym otoczeniu”, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

–         mgr Andrzej Głuchowski „Nieuczciwość producentów i sprzedawców wobec klientów”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

–         mgr Dariusz Grabara „Logistyczne systemy wsparcia elektronicznych kanałów dystrybucji jako innowacyjna przewaga w warunkach hiperkonkurencji”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

15:00-15:15 Przerwa na kawę
15:15 – 16:15 Panel podsumowujący „Projektowanie i wdrażanie modeli biznesu- warsztat praktyczny” dr Marek Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
16:15 – 16:30 Zakończenie konferencji