sie 19 2010

III Krajowa Konferencja dotycząca Zielonych Zamówień Publicznych

Lokalizacja: Polska,

W dniu 11 grudnia 2009 4. Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Ministerstwem Gospodarki organizuje III Krajową Konferencję dotyczącą Zielonych Zamówień Publicznych.

Celem konferencji jest upowszechnianie informacji na temat powiązania kwestii środowiskowych z zamówieniami publicznymi poprzez odniesienie m.in. do kryteriów środowiskowych, cyklu życia produktów oraz internalizacji kosztów zewnętrznych przy zakupie pojazdów.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli organów administracji publicznej odpowiedzialnych za procedury przetargowe, reprezentantów związków i stowarzyszeń branżowych oraz dziennikarzy.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa, sale A, B, C).