lis 09 2016

III Kongres Różnorodności

Lokalizacja: Polska,

9 listopada 2016 odbędzie się III Kongres Różnorodności – wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kluczowych wydarzeń CSR w Polsce. Celem Kongresu, organizowanego przez BE.NAVIGATOR oraz Henkel Polska, jest pobudzenie dyskusji na temat wyzwań różnorodności w miejscu pracy i zarządzania poprzez wartości. Tegoroczną nowością jest Przegląd „Praktycy o różnorodności” prezentujący najbardziej innowacyjne i angażujące polskie dobre praktyki w zakresie zarządzania różnorodnością. Do 23 września firmy i instytucje mogą zgłaszać swoje inicjatywy.

III Kongres Różnorodności – nowa perspektywa przywództwa

Tegoroczna edycja Kongresu będzie poświęcona tematowi nowej perspektywy przywództwa. W czasie wydarzenia organizatorzy chcą zainicjować dyskusję na temat wpływu koncepcji zarządzania różnorodnością na kształtowanie postaw i ról liderów w organizacjach. W debacie ważne będzie także to, w jaki sposób uwrażliwiać menedżerów na wątki związane z różnorodnością, inkluzją społeczną i jak umiejętnie kaskadować w ramach organizacji odpowiedzialność za te zagadnienia. Goście będą dyskutować również o wpływie idei różnorodności na kryteria oceny kompetencji menedżerskich i wynikające z tego wzorce zachowań oraz kluczowe wartości.

Marki i firmy podchodzące strategicznie do swojej misji i wartości wyznaczają kierunek, w jakim zmierza świat biznesu. Każde z organizowanych przez nas wydarzeń to dla nas okazja do spotkania, słuchania, uczenia się od liderów, którzy na co dzień odpowiedzialnie wykraczającą poza prosty bilans zysków i strat. Jestem przekonany, że właśnie od takich osób i marek będziemy mogli się wzajemnie uczyć podczas Kongresu.  – mówi Paweł Niziński, wydawca BE.NAVIGATOR.

Przegląd „Praktycy o różnorodności” – najlepsze polskie praktyki

Tegorocznej edycji Kongresu po raz pierwszy będzie towarzyszył Przegląd „Praktycy o różnorodności”. W ramach przeglądu przedstawiciele wszystkich sektorów będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze zarządzania różnorodnością. Do wzięcia udziału w Przeglądzie zapraszane są zarówno MŚP, międzynarodowe korporacje, jak i organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne mogące pochwalić się ciekawymi inicjatywami i programami z obszaru zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Wsłuchując się w potrzeby uczestników poprzednich edycji Kongresu zdecydowaliśmy się na dodanie Przeglądu do formuły wydarzenia. W Polsce jest coraz więcej organizacji, które wdrażają ciekawe inicjatywy z zakresu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Chcemy umożliwić ich promowanie i dzielenie się doświadczeniami. Mamy nadzieję, że ta formuła się sprawdzi i Przegląd „Praktycy o różnorodności” będzie towarzyszył Kongresowi również przy następnych edycjach wydarzenia. – mówi Dorota Strosznajder, Pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Prezentacje najlepszych inicjatyw wyłonionych w ramach Przeglądu odbywać się będą metodą Pecha Kucha. Jest to format multimedialnej, dynamicznej i inspirującej prezentacji, która pozwala na zaprezentowanie idei oraz uchwycenie esencji omawianego tematu. Ta formuła umożliwia z jednej strony zainspirowanie publiczności, z drugiej zaś zmusza do spojrzenia na temat z innej perspektywy. Inicjatywy zaprezentowane podczas Kongresu zostaną także opisane w blogosferze BE.NAVIGATOR w zakładce dedykowanej tematyce różnorodności.

Zgłoszenia dobrej praktyki do przeglądu można dokonać za pomocą formularza znajdującego się na stronie http://be-navigator.pl/pl/kongres-roznorodnosci/ do 23 września br. Laureaci przeglądu zostaną wyłonieni w drodze oceny jury przeglądu złożonego z autorytetów polskiego rynku CSR: Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prof. Janiny Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Pawła Nizińskiego, wydawcy BE.NAVIGATOR. Wyniki obrad zostaną ogłoszone 12 października. Przedstawiciele organizacji 6 najbardziej innowacyjnych i angażujących polskich dobrych praktyk, zostaną zaproszeni do zaprezentowania swojej praktyki podczas III Kongresu Różnorodności.

Regulamin naboru można znaleźć na stronie http://be-navigator.pl/pl/kongres-roznorodnosci/ . Szczegółowych informacji o naborze udziela Aleksandra Nowak, mail: aleksandra.nowak@b-better.pl

Kongres Różnorodności – konferencja tematyczna, która od 2013 roku odbywa się w Warszawie. Zrzesza szerokie grono specjalistów, ekspertów, praktyków i przedstawicieli biznesu wokół tematu zarządzania różnorodnością. Kongres organizowany jest z inicjatywy firmy Henkel Polska oraz platformy BE.NAVIGATOR.

http://be-navigator.pl/pl/kongres-roznorodnosci/