maj 17 2019

III edycja Forum Inspiracji. Cele Zrównoważonego Rozwoju z perspektywy biznesu.

Lokalizacja: Polska,

Forum Inspiracji to doroczna konferencja dotycząca największych wyzwań w zakresie realizacji Agendy 2030 przez środowisko biznesowe organizowana w ramach Kampanii 17. Celów. Wydarzenie odbędzie się w piątek 17 maja 2019 roku w Warszawie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem merytorycznym inicjatywy.

Podczas Forum Inspiracji zaprezentowane zostaną nowe inicjatywy firm na rzecz realizacji Celów, a także dyskutowane będą największe wyzwania w zakresie realizacji Agendy 2030. Program podzielony będzie na 3 ścieżki tematyczne – tzw. 3P: people, prosperity, planet (ludzie, dobrobyt, planeta), zgodnie z podziałem zawartym w Agendzie. Podczas konferencji poruszane będą takie tematy jak: odpowiedź biznesu na zmiany klimatyczne, gospodarka obiegu zamkniętego, zrównoważone opakowania, ekologiczne rolnictwo, odpowiedzialne finansowanie, pracownicy-migranci czy zrównoważony łańcuch dostaw.

Tegoroczne hasło Kampanii to: Wspólne Działania.

Inicjatywa ta prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji.

Trzecia edycja Forum odbędzie się w piątek 17 maja 2019 roku w centrum konferencyjnym Sen przy ul. Wioślarskiej 6 w Warszawie.

Szczegółowy program i rejestracja: https://kampania17celow.pl/wydarzenia/forum-inspiracji-2019

źródło: mat.pras.