gru 09 2008

II polsko-niemiecka konferencja regionalna CSRegion

Lokalizacja: Polska,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na organizowaną w ramach inicjatywy II polsko-niemiecką konferencję CSRegion nt.: „Administracja publiczna i biznes jako równorzędni partnerzy w działaniach na rzecz rozwoju regionu. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu narzędziem współpracy międzysektorowej”. Wydarzenie odbędzie się 9 grudnia 2008 r. w Gliwicach.

Konferencja jest kolejnym etapem realizacji inicjatywy: „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami”. W tym roku konferencję kierowana jest do przedstawicieli firm, samorządów, organizacji pozarządowych oraz wszystkich tych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju regionu, jego społeczności oraz kreowania konkurencyjności obu województw w oparciu o ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i współpracę międzysektorową.

W ramach spotkania przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące budowania wzajemnego zaufania pomiędzy administracją publiczną i biznesem oraz korzyści płynących z tej współpracy na przykładzie zrealizowanych przedsięwzięć w naszym regionie i na terenie całego kraju. Przedstawiciele trzech sektorów (administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych) uczestniczący w wydarzeniu będą mieli możliwość skonfrontowania swojego podejścia do koncepcji CSR i międzysektorowej współpracy biznesu i poznani działań w tym obszarze z niemieckimi ekspertami tematu.

Ponadto konferencja CSRegion podejmie próbę odpowiedzi na pytanie o zadania, wyzwania i problemy, jakie stoją przed partnerstwami międzysektorowymi. Dyskusja panelowa z udziałem trzech sektorów na temat wzajemnych oczekiwań, ograniczeń i możliwości warunkujących efektywne współdziałanie na rzecz regionu będzie stanowić zwieńczenie spotkania.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Górnośląski Związek Metropolitalny i Prezydent Miasta Gliwice.

Szczegółowy program konferencji mogą Państwo pobrać obok.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie. Liczba miejsc jest ograniczona.