kwi 30 2008

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki”

Lokalizacja: Polska,

Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Katedra Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie serdecznie zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, która odbędzie się 29 i 30 maja w Piechowicach.

Celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń związanych z kształtowaniem społecznie odpowiedzialnych zachowań organizacji.

W szczególności:

  • Prezentacja teorii z zakresu wdrażania i realizowania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP).
  • Dyskusja nad korzyściami, kosztami i zagrożeniami związanymi z realizacją tej koncepcji.
  • Analiza przypadków, dobre i złe praktyki.

Bloki tematyczne:

  • Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne: zarządzanie SOP, rola interesariuszy, dobre i złe praktyki.
  • Rola państwa i rynku: model polityki społecznej, ustawodawstwo, współpraca samorządów.
  • Organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne: współpraca organizacji non-profit z biznesem, wspieranie rozwoju odpowiedzialnej przedsiębiorczości, działania promocyjne (konkursy, rankingi).
  • Instytucje edukacyjne: metody budowania kapitału społecznego, uczenie zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, tworzenie narzędzi do pomiaru wpływu SOP, upowszechnianie wyników badań.