lip 16 2009

II Międzynarodowa Konferencja CSR

Lokalizacja: Świat,

W dniach 3-7 sierpnia w Kuala Lumpur odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja CSR. Tematem tegorocznego wydarzenia jest „Responsible Recovery for the Global Crisis”.

Konferencja i warsztaty, w których udział weźmie około 400 uczestników z USA, Europy, Bliskiego Wschodu i Azji, mają stanowić międzynarodową platformę dialogu i wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych grup interesariuszy.

Źródło: Second International Corporate Social Responsibility Conference 2009