maj 23 2017

II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Lokalizacja: Polska,

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza na  realizowany pod hasłem „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Spotkanie odbędzie się 23 maja 2017 r. w Sali Kolumnowej
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

Potwierdzenie przybycia do dnia 17 maja 2017 r. na adres rzecznik@popon.pl
lub pod numerem telefonu 22 620-32-02

Plan Kongresu:

11.00-11.10

Powitanie zaproszonych gości, wprowadzenie i otwarcie Kongresu

– Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pan Krzysztof Michałkiewicz

i Przewodnicząca Rady Krajowej POPON Pani Barbara Pokorny

11.10-11.15

Wystąpienia Patronów Honorowych Kongresu

11.15-11.30

Wystąpienie Prezesa Zarządu Krajowego POPON Jana Zająca

  1. „Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – 21 lat doświadczeń

w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

11.30-12.00

Wręczenie odznaczeń państwowych.

Wręczenie pamiątkowych medali dla najdłuższych stażem członków POPON

12.00-12.20

Przerwa

12.20-12.40

„Zamierzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prac nad

projektem nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych”

– Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz

Dyskusja – pytania do prelegenta

12.40-13.00

„Współpraca Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z pracodawcami osób niepełnosprawnych”

– Prezes Zarządu PFRON Robert Kwiatkowski

Dyskusja – pytania do prelegenta

13.00 – 13.20

„Rola i zadania Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w debacie

społecznej o reformie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych”

– Zastępca Przewodniczącego Komisji Społecznej i Rodziny – Bożena Borys-Szopa

Dyskusja – pytania do prelegenta

13.20-13.40

„Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

w opinii pracodawców osób niepełnosprawnych”

– Dyrektor ds. problematyki pracodawców Adam Hadław

Dyskusja – pytania do prelegenta

13.40-14.00

Propozycje Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

w zakresie reformy systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Prezentacja projektu uchwały Kongres

– Prezes Zarządu POPON Jan Zając

14.00-15.00

Dyskusja na uchwałą programową Kongresu, przyjęcie uchwały Kongresu.