mar 27 2015

II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

Lokalizacja: Polska,

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej odbędzie się 27 marca w Warszawie w sali „Kinowej” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4. Jego celem jest przygotowanie gospodarki kraju (firm i administracji) do pełnego wykorzystania środków specjalnych przeznaczonych na niskoemisyjną i energoefektywną modernizację kraju w horyzoncie 2020-2030. Wezmą w nim udział członkowie Rady Gospodarczej przy Premierze RP oraz Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki. Misją tego spotkania będzie nawiązanie dialogu w sprawie najbardziej efektywnego wykorzystania środków z tzw. Funduszu Modernizacji oraz z Funduszu Darmowych Uprawinień.

Zapisy na konferencję możliwe TUTAJ (Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego).

Forum Gospodarki niskoemisyjnej odbędzie się 27 marca w Warszawie w sali „Kinowej” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4.
Szczegóły na www.proinwestycje.pl. Informacji na temat Forum udziela Agnieszka Ferreira, e-mail: komunikacja@proinwestycje.pltel. 22 424 82 00.