paź 15 2014

II Anty-Konferencja CSR

Lokalizacja: Polska,

Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczna Anty-Konferencja CSR będzie spotkaniem liderów i liderek społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także miejscem wymiany doświadczeń, transferu wiedzy, networkingu. Odbędzie się ona 15 października br. w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w Warszawie, a organizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wydarzenie jest płatne. Rejestracja odbywa się przez stronę: fob2014.odpowiedzialnybiznes.pl.

Angażująca formuła

Wieloletnie doświadczenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w organizacji wydarzeń pokazuje, że niestandardowe ich formy ułatwiają wymianę doświadczeń i networking. Dlatego Anty-Konferencja CSR pozostawia uczestnikom i uczestniczkom wpływ na przebieg spotkania. Mogą oni wziąć w niej udział na wiele sposobów: jako prelegent/ka, ekspert/ka, słuchacz/ka czy polemista/ka. Wszystko to pozwoli zaangażować się w wydarzenie oraz wynieść z niego możliwie najwięcej inspiracji i pomysłów.

Stoliki tematyczne podczas II Anty-Konferencji CSR zostaną podzielone według następujących kategorii: innowacje społeczne, angażowanie interesariuszy, zrównoważone miasta, łańcuch dostaw, ekologia przyszłości, mierzenie efektywności CSR, budowanie partnerstw, pracownicy, trendy CSR. Każdej dyskusji stolikowej będzie towarzyszył moderator/ka, inspirując i animując rozmowę.

Uczestnicy

II Anty-Konferencja CSR skierowana jest do przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, którzy na co dzień zajmują się społeczną odpowiedzialnością biznesu, zrównoważonym rozwojem:

  • menedżerów/specjalistów ds. CSR, zrównoważonego rozwoju;
  • menedżerów ds. zasobów ludzkich, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, marketingu i innych, którzy na co dzień zajmują się kwestiami CSR;
  • właścicieli i osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami;
  • interesariuszy firm;
  • wszystkich pozostałych osób zainteresowanych tematyką odpowiedzialnego biznesu.

Anty-Konferencja CSR to wyjątkowy projekt Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który tworzy przestrzeń do dyskusji dla wymagającej publiczności – liderów i liderek CSR w Polsce. Stworzyliśmy unikalną formułę wymiany doświadczeń dla ekspertów i ekspertek, na co dzień mierzących się z wyzwaniami, jakie niesie prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny. To najlepsze miejsce na poznanie ludzi i trendów kształtujących współczesny CSR – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wystąpienie wprowadzające

Inspiracją do rozmów podczas II Anty-Konferencji ma być wystąpienie gościa specjalnego, przedstawicielki jednej z najbardziej znanych, międzynarodowych organizacji, przeciwdziałających zmianom klimatycznym poprzez wzywanie do raportowania wpływu na środowisko i analizowanie tego oddziaływania – Carbon Disclosure Project (CDP). Laura Bergedieck jako Dyrektor Policy & Reporting w CDP, opowie, jakie znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i środowiska biznesowego mają strategie klimatyczne. W CDP koordynuje ona działania organizacji na poziomie europejskim w zakresie angażowania administracji państwowej w rozwój standardów sprawozdawczości pozafinansowej. Co więcej odpowiedzialna jest za procesy strategiczne w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), w tym za wspieranie przedsiębiorstw w spełnianiu wymogów raportowania dotyczącego zmian klimatu i emisji gazów cieplarnianych.

CDP jest międzynarodową organizacją pozarządową, która w imieniu 767 globalnych inwestorów reprezentujących ponad 50% światowego kapitału, wzywa firmy do raportowania wpływu na środowisko. CDP poddaje analizie dane dotyczące wykorzystywania zasobów wodnych i leśnych oraz emisji dwutlenku węgla, raportowane przez ponad 4 500 największych światowych firm oraz ponad 200 miast, pozwalając inwestorom skutecznie zarządzać ryzykiem środowiskowym w ich codziennej działalności. Dane CDP wykorzystywane są także m.in. przez: Dow Jones Sustainability Index czy Bloomberg ESG Data.

II Anty-Konferencję CSR wspierają:

Partner główny: Bank Zachodni WBK

Partnerzy branżowi: Orange, PGNiG

Patron honorowy: UN Global Compact

Patroni medialni: Wyborcza.biz, BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, Personel i Zarządzanie, Marketing przy Kawie, As Biznesu, CR Navigator, Agencja Informacyjna NEWSERIA, Pracuj.pl, Ekologia i Rynek, kampaniespołeczne.pl Biznes.pl