cze 30 2022

Gala Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Partner merytoryczny - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

30 czerwca w Akademii Leona Koźmińskiego odbędzie Gala Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Wydarzenie podsumuje tegoroczną pracę nad oceną polskich przedsiębiorstw w obszarze odpowiedzialności społecznej i pozytywnej zmiany. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym inicjatywy.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to uznane zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania, nastawione na badanie poziomu przygotowania biznesu na różnorodne wyzwania najbliższej przyszłości. Organizatorem rankingu jest Kozminski Business Hub.

Ranking powstaje w oparciu o wyniki prezentowane samodzielnie przez firmy w ankiecie i poddane weryfikacji, zgodnie z zastrzeżoną metodologią przygotowaną przez autorów – Bolesława Roka, Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego, dziennikarza.

Uczestnictwo w Rankingu jest bezpłatne i dobrowolne. Wypełnianie ankiety przez upoważnionego przedstawiciela spółki odbywa się zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Przed rozpoczęciem wypełniania ankiety należy zapoznać się z Regulaminem Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2022.

Organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, działający w ramach Akademii Leona Koźmińskiego, natomiast partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację wyników odpowiada firma Deloitte.

Transmisja z gali odbędzie się na profilu Kozminski Business Hub na portalu Facebook: http://s.csr.pl/gala

Źródło: rankingodpowiedzialnychfirm.pl