wrz 12 2011

Future4Build

Lokalizacja: Polska,

W dniach 17-18 października 2011 r. w Warszawie odbędzie się impreza konferencyjno-targowa o nazwie „Future 4 Build” organizowana przez Blue Business Media i Sapphire ventures.

Termin: 17-18 października 2011 r.

Miejsce: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Future 4 Build – pierwszy w Polsce międzynarodowy confex poświęcony tematyce zrównoważonego rozwoju w budownictwie

Future 4 Build to odpowiedź na pytanie, jak dyrektywy Parlamentu Europejskiego wpłyną na zmiany przepisów i podejście do zrównoważonego budownictwa w Polsce. 35 międzynarodowych prelegentów i 200 uczestników konferencji przez dwa dni będzie brało udział w debatach panelowych, prezentacjach, wydarzeniach towarzyszących w ramach Future 4 Build.

Konferencja „Return-On-Investment, możliwości i zagrożenia budownictwa zrównoważonego” jest dwudniowym spotkaniem branżowym oraz platformą wymiany doświadczeń i wiedzy przez profesjonalistów, ekspertów z Polski i z zagranicy.

 • Wybitni eksperci kształtujący branżę zrównoważonego budownictwa w Polsce i na świecie
 • Kierunki rozwoju oraz możliwości generowania zysków
 • Dyskusje o kluczowych zagadnieniach dla branży: pozyskiwanie funduszy, międzynarodowe warunki ocen a standardy w Polsce, koszty i aspekty techniczne a także implikacje dyrektyw unijnych dla obecnych modeli biznesowych
 • Światowe trendy i innowacje – jak je wykorzystać dla generowania zysków i rozwoju firmy

Wybrane tematy konferencji:

 • Dyrektywa 31/2010/WE o charakterystyce energetycznej budynków – przekształcenie i jej implikacje dla Polski
 • Administracja i infrastruktura w Polsce a zrównoważone budownictwo
 • Innowacyjne trendy w światowym budownictwie zrównoważonym
 • Energooszczędny, pasywny, zielony – od projektu do realizacji
 • Pozyskiwanie funduszy na inwestycje budownictwa zrównoważonego – dobre praktyki
 • Międzynarodowe systemy ocen a warunki polskie – poszukiwania optymalnego certyfikatu
 • Czynniki niezbędne dla stworzenia budynku zero energetycznego

Kluczowym elementem Konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań dla sektora zrównoważonego budownictwa w ramach EXPO ARENA