sie 25 2010

Fundacje korporacyjne – moda czy nowy model zarządzania programami społecznymi firmy? (sesja Forum Odpowiedzialnego Biznesu na V OFIP)

Lokalizacja: Polska,

W ramach V edycji Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Forum Odpowiedzialnego Biznesu poprowadzi spotkanie poświęcone fundacjom korporacyjnym. Sesja FOBu odbędzie się 20 września w godz. 9.00 – 11.00, Campus Główny UW, Audytorium Maximum, sala D. Serdecznie zapraszamy.

W Polsce istnieje kilkadziesiąt fundacji korporacyjnych. Rosnąca liczba organizacji pozarządowych zakładanych przez firmy, to nowość w trzecim sektorze. Coraz więcej przedsiębiorstw uznaje, że część działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a zwłaszcza programy społeczne łatwiej jest koordynować poprzez własną fundację.

Podczas panelu przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu będziemy wspólnie z przedstawicielami fundacji korporacyjnych zastanawiać się nad tym, co prowadzenie fundacji daje firmie m.in. gdzie powinna być ona umiejscowiona w strukturze firmy? Gdzie są granice jej zależności od firmy? Jakie firmy zakładają swoje fundacje i w jakim celu? Przedstawimy także wyniki badań Forum Darczyńców, które w ramach projektu CEENEGI bada zaangażowanie społeczne korporacji.

Obserwując działania różnych fundacji korporacyjnych wiele fundacji i stowarzyszeń zadaje sobie pytanie czy nowe podmioty są dla nich potencjalnym partnerem do współpracy czy może kolejnym konkurentem do pozyskiwania funduszy? Czy sprawią, że firma przestanie współpracować z organizacjami pozarządowymi już istniejącymi na rynku? Wiele dylematów etycznych budzi kwestia pozyskiwania pieniędzy z 1%. Czy duże, medialne fundacje powinny mieć możliwość otrzymywania statusu organizacji pożytku publicznego i wykorzystywać swoją uprzywilejowaną pozycję w dostępie do czasu antenowego?

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem nie jest łatwa, jednak tendencje światowe pokazują, że dwa z pozoru różne światy zbliżają się do siebie – firmy coraz częściej myślą w kategoriach odpowiedzialności za rozwiązywanie globalnych problemów społecznych, NGOsy coraz bardziej profesjonalizują swoje działania i używają biznesowych narzędzie. Fundacje korporacyjne jako ciała łączące sektory są ciekawym obiektem badań i obserwacji, ich rozwój także w Polsce wpisuje się w światowe trendy.