lis 05 2008

„Free markets and Sustainability” – międzynarodowa konferencja on-line

Lokalizacja: Świat,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji on-line „Free markets and Sustainability”. Konferencja odbywa się w dniach 3-15 listopada.

Zmiany klimatyczne i rosnące ceny energii stanowią obecnie międzynarodowy problem wymagający rozwiązania. W odniesieniu do powyższych problemów rozwiązania wolnorynkowe wzbudzają nieufność opinii publicznej. Dlatego też liberalne i zrównoważone opcje muszą zostać poddane pod debatę.

Konferencja ma na celu zbudowanie platformy dla dyskusji liberałów zainteresowanych kwestiami zrównoważonego rozwoju i polityce środowiskowej zorientowanej na rynek. Program obejmuje 4 panele prowadzone przez ekspertów z udziałem ekspertów z poszczególnych dziedzin. Udział internautów umożliwi zebranie i porównanie opinii szerokiej publiki z wielu krajów.

Projekt realizowany jest w ramach Wirtualnej Akademii fundacji Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Udział w konferencji jest bezpłatny