wrz 19 2019

Forum Zrównoważonych Opakowań

Lokalizacja: Polska,

Partner merytoryczny - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Zrównoważonych Opakowań to pierwsza inicjatywa w Polsce, która połączy firmy z całego łańcucha wartości we wspólnym poszukiwaniu innowacyjnych, bardziej przyjaznych środowisku opakowań. W związku z wprowadzaniem w UE gospodarki obiegu zamkniętego, wymagania wobec opakowań wprowadzanych na rynek są bowiem coraz bardziej restrykcyjne. 

Forum jest organizowane przez Centrum Zrównoważonych Opakowań, skupiające wiedzę i innowacyjne rozwiązania w tym obszarze. Jednym z partnerów wydarzenia jest partner FOB Carrefour. Forum odbywa się w ramach Kampanii 17 Celów, której partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jedną z inicjatyw Centrum Zrównoważonych Opakowań było stworzenie Polskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych.

Podczas Forum analizowane będzie miejsce opakowań w gospodarce obiegu zamkniętego i strategii zrównoważonego rozwoju biznesuDyskutowany będzie odpowiedzialny system zarządzania odpadami opakowaniowymi. Zaprezentowane będą też praktyczne rozwiązania w zakresie eko-opakowań stosowane na różnych etapach łańcucha wartości. Celem Forum jest budowanie wiedzy w zakresie zrównoważonych opakowań, a także wymiana doświadczeń i najlepszych dobrych praktyk firm w tym obszarze, z Polski i zagranicy.

Forum odbędzie się w czwartek 19 września 2019 roku w Centrum Smak Kariery Carrefour w Centrum Handlowym Atrium Reduta przy al. Jerozolimskich 148 w Warszawie.

Udział w konferencji jest odpłatny. Szczegóły i program wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej.