mar 12 2008

Forum: Zarządzania różnorodnością

Lokalizacja: Polska,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza do udziału w Forum: Zarządzanie Różnorodnością w Biznesie, które odbędzie się w Warszawie, w Centrum Zielna, 3 kwietnia 2008, w godz. 10 – 17.

Podczas Forum uczestnicy będą mieli okazję: usłyszeć o światowych trendach w zakresie zarządzania różnorodnością, wziąć udział w warsztatach poświęconych zagadnieniom różnorodności, poznać praktyczne przykłady działań firm na świecie i w Polsce (studia przypadków), otrzymać materiały związane z różnorodnością, w tym specjalnie opracowany w ramach programu i przetłumaczony na język polski Podręcznik szkoleniowy: Zarządzanie różnorodnością.

Podczas Forum podjęte zostaną takie zagadnienia jak:

  • Czym jest zarządzanie różnorodnością w kontekście polskim?
  • Jakie korzyści z różnorodności może mieć firma a jakie pracownik?
  • Czy różnorodność i dyskryminacja to tylko modny temat czy konieczność?
  • Co sprawia, że zarządzenie różnorodnością staje się ważną kwestią? Czy rzeczywiście jest taka potrzeba?
  • Co zrobić, aby stworzyć odpowiednie środowisko pracy, w którym potencjał personelu będzie efektywnie wykorzystywany z korzyścią dla obu stron: pracownik – pracodawca.
  • Czy zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści biznesowe, czy można dzięki niemu zdobyć nowych klientów, czy można na tym zarobić?

Liczące się na rynku przedsiębiorstwa muszą zadbać o to, aby pracownicy zaangażowali się w realizację wizji i strategii firmy. Tylko firma postrzegana jako atrakcyjny, dbający o personel pracodawca może na to liczyć. W szczególności na obecnym trudnym rynku pracy, w obliczu stale rosnącej konkurencji ze strony innych firm, umiejętne zarządzanie różnorodnością może stanowić istotny czynnik powodzenia.

Warsztaty będą też świetną okazją do wymiany doświadczeń w tym zakresie oraz nawiązania nowych kontaktów.

Zajęcia poprowadzą: p. Ewa Mroczek (Deni Cler) oraz p. Anjelika Plett (mitte consult GbR) – ekspertka międzynarodowa w dziedzinie zarządzania różnorodnością, oraz zaproszeni goście z polskich firm.

Organizatorzy zapraszają osoby zarządzające firmami, osoby odpowiedzialne za budowę strategii i polityki firmy, osoby odpowiedzialne za politykę personalną, za tworzenie nowych produktów, specjalistów zajmujących się relacjami w środowisku pracy, osoby zarządzające komunikacją wewnątrz firmy, przedstawicieli organizacji pracodawców. Wszystkich tych, których zadaniem jest pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników przy wykorzystaniu ich potencjału tkwiącego w różnorodności. Wszystkich tych, którzy wykorzystują lub zamierzają wykorzystywać różnorodność i zarządzanie różnorodnością z korzyścią dla firmy i jej klientów.

Udział w Forum jest nieodpłatny. Koszty Forum pokrywa organizator z funduszy Komisji Europejskiej.

Forum jest częścią programu prowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej równolegle we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Turcji przez konsorcjum trzech organizacji: International Society for Diversity Management idm, Human European Consultancy oraz Migration Policy Group. Partnerem programu i organizatorem polskiego Forum jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Forum prosimy o wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa na stronie www.hfhr.org.pl/dm lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email: dm@hfhr.org.pl lub faxem na nr 22.556.44.51 do 14 marca 2008r. Dodatkowe informacje nt. Forum uzyskają Państwo pod podanym adresem e-mail lub nr tel. 0.503.042.123 (Łukasz Bojarski). Uczestnicy mogą także uzyskać zwrot kosztów podróży (na podstawie rachunku za bilet II klasy lub po przekazaniu biletów dokonamy przelewu na Państwa konto).