maj 17 2018

Forum Inspiracji

Lokalizacja: Polska,

CSR Consulting zaprasza na drugą edycję Forum Inspiracji, podczas której analizowany będzie biznesowy wymiar Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i możliwości włączenia się firm w Polsce w jej realizację. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem Kampanii 17 Celów, w ramach której organizowane jest spotkanie.

Podczas Forum Inspiracji zaprezentowana zostanie pierwsza edycja diagnozy Rady 17 – grupy 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Zdiagnozowali oni 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznaczyli priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów. Zostaną one omówione szczegółowo podczas konferencji.

Podczas części warsztatowej Forum Inspiracji wypracowywane będą też praktyczne narzędzia dla firm podejmujących działania na rzecz Agendy 2030 w zakresie strategii, standardów i raportowania.

Forum Inspiracji jest częścią Kampanii 17 Celów. Inicjatywa ta, prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji, ma za zadanie zachęcić polski biznes do zaangażowania się na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. W roku 2018 prowadzona jest II edycja kampanii pod hasłem 2018: Nowe Idee, skupiająca się na wypracowywaniu konkretnych biznesowych pomysłów i narzędzi.

Agenda

czwartek, 17 maja, The Heart Warsaw

09.00 – 09.30  Networking przy kawie

09.30 – 10.00  Otwarcie konferencji i przedstawienie Kampanii 17 Celów

10.00 – 11.00  Ogłoszenie pierwszej edycji diagnozy Rady 17 „Kluczowe Cele dla polskiego biznesu”

Krótkie wystąpienia ekspertów – członków Rady 17 – prezentujących wybrane Cele wraz ze wskazaniem kluczowych kierunków działania biznesu w Polsce:

   • dr hab., prof. ALK, Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
   • dr hab., prof. UMK, Arkadiusz Karwacki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
   • Zbigniew Gajewski, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
   • Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza
   • Kamil Wyszkowski, Global Compact Network Poland
   • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

11.00 – 12.00  Agenda 2030 – kierunek innowacje

   • Wprowadzenie – Innowacyjne rozwiązania jako niezbędny element realizacji Agendy 2030 – Małgorzata Greszta, CSR Consulting
   • Sesja posterowa – Prezentacje wybranych nowych inicjatyw, w które biznes może się zaangażować

12.00 – 12.30  Przerwa kawowa

12.30 – 13.30  Stoliki eksperckie – nowe wyzwania, nowe rozwiązania

Prezentacje dobrych praktyk firm, opartych na innowacyjnych modelach działania, dla wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju

13.30 – 14.00  Wprowadzenie do warsztatów – 17 Celów w działaniach firm: strategie, standardy, mierzenie wpływu

14.10 – 15.00  Lunch

15.00 – 16.15  Sesje warsztatowe – 17 Celów w działaniach firm: strategie, standardy, mierzenie wpływu

   • Uwzględnianie Agendy 2030 w strategii firmy
   • Standardy jako narzędzia wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju
   • Mierzenie wpływu jako istotny czynnik planowania działań biznesu

16.15 – 16.30  Kluczowe wnioski i podsumowanie konferencji

Udział w Forum Inspiracji jest bezpłatny. Konferencja przeznaczona jest dla firm i instytucji zainteresowanych włączeniem się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.