paź 29 2012

Forum „Ekologia – Społeczeństwo – Edukacja” Razem lepiej i skuteczniej! – Warszawa

Lokalizacja: Polska,

8 listopada odbędzie się I spotkanie Forum „Ekologia – Społeczeństwo – Edukacja” Razem lepiej i skuteczniej organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin: 8 listopada 2012, godz. 11:00-13:30
Miejsce: siedziba NFOŚiGW, Warszawa (ul. Konstruktorska 3A, sala 102)

Program:

11.00 – Powitanie uczestników i rozpoczęcie spotkania Jan Rączka, Prezes Zarządu NFOŚiGW Jan Wiater, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.
11.10 – Raport z badania świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko – wnioski i rekomendacje Sławomir Brzózek, Fundacja „Nasza Ziemia”.
11.25 – Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski Magdalena Cheda, Departament Informacji o Środowisku, Ministerstwo Środowiska.
11.40 – Przerwa kawowa.
12.00 – Świadomość ekologiczna Polaków – podsumowanie badań Marta Strumińska-Kutra, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut na rzecz Ekorozwoju.
12.15 – Misja i zadania NFOŚiGW w zakresie edukacji ekologicznej – Założenia do strategii edukacji ekologicznej NFOŚiGW Anna Majewska, Dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej w NFOŚiGW
12.30 – Dyskusja wokół strategii edukacji ekologicznej NFOŚiGW w świetle przedstawionych badań.
13.45 – Podsumowanie i zakończenie spotkania
13.50 – Lunch i dyskusja kuluarowa