sie 25 2010

Flexicurity – diagnoza na dziś, działanie na jutro

Lokalizacja: Polska,

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentujemy i poddamy dyskusji raport „Flexicurity – diagnoza na dziś, działanie na jutro”.

Czy możliwe jest zwiększenie produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstw przy jednoczesnym wspieraniu zatrudnienia oraz działań na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym? Jakie narzędzia mogą zmodernizować dzisiejsze rynki pracy? Które przepisy ograniczają uelastycznienie relacji między pracownikami i pracodawcami, a które utrudniają elastyczność działań instytucji rynku pracy? Czy koncepcja flexicuirty, łącząca elastyczność pracy z bezpieczeństwem zatrudnienia, może stanowić odpowiedź na osłabienie gospodarcze?

Na te i wiele innych pytań odpowiada raport PKPP Lewiatan, przygotowany w oparciu o analizę i porównanie obecnej sytuacji rynków pracy Polski, Estonii i Węgier. W raporcie przedstawiamy zarys modelu flexicurity, realizacja którego zapewni – w ocenie pracodawców i przygotowujących raport ekspertów – równowagę pomiędzy bezpieczeństwem a elastycznością na rynku pracy.

Wyniki raportu zostaną skomentowane w trakcie dyskusji panelowych w gronie polityków i ekspertów z Polski oraz zagranicy.

Termin:
30.09.2009, godz. 10.00

Miejsce: Zespół Rezydencji Belweder-Klonowa, Flory 2, Warszawa

Źródło: PKPP Lewiatan