mar 22 2017

Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości

Partner merytoryczny - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Spotkanie „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości” odbędzie się 22 marca br. (środa)  na dziedzińcu Fahrenheita w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku w  godz. 10- 16.

Program seminarium:

10.00 – 10.10
POWITANIE: Rektor Politechniki Gdańskiej – prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG, Dyrektor MBA – dr Barbara Stepnowska, Gdański Klub Biznesu – Jan Zarębski – Prezes Zarządu GKB, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów – Ewa Sowińska wiceprezes KRBR, Członek Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej – Tomasz Wojtas
10.10 – 10.30
Ceremonia wręczenia dyplomów MBA

10.30 – 10.50
WPROWADZENIE – prof. dr hab. Jerzy Hausner: Firma-Idea. Nowe podejście do wartości w biznesie.
I część: Niematerialny wymiar Firmy Idei – prowadzi Dorota Sobieniecka

10.50 – 11.30
dr Bartłomiej Biga – Ukierunkowana dyfuzja niematerialnych zasobów firm

11.30 – 12.30
PANEL NAUKOWY: “To, czego nie możesz dotknąć, ale co może uczynić Cię bogatym – wartości niematerialne w rozwoju firmy”
prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Piotr Dominiak (Prorektor Politechniki Gdańskiej)
dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański – Centrum Prawa Własności Intelektualnej)
dr Bartłomiej Biga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

12.30 – 13.30
Lunch
II część: Nadchodzi nieuchwytne. Jak zmieniać biznes, by wygrać przyszłość? – prowadzi Ewa Sowińska

13.30 – 13.50
Zuzanna Skalska (360Inspiration): „Przyszłość należy do tych co wiedzą, że nie wiedzą.”

13.50 – 14.10
dr Aneta Chybicka (Instytut Miasta): „Wyróżniają nas ludzie? – czemu służą wartości organizacyjne.”

14.15 – 15.15
PANEL PRAKTYCZNY: Koniec kapitału jaki znamy, czas Firmy-Idei
Rafał Stepnowski (Vice President, Boeing Digital Aviation)
Maciej Grabski (Prezes OBC)
Jolanta Łykowska (CFO Oceanic SA)
Szczepan Kniter (Prezes Zarządu Trefl S.A.)
dr Marcin Pęksyk (Centrum Edukacji KIBR)

15.15 – 15.30
KOMENTARZ: Zuzanna Skalska, dr Aneta Chybicka

15.30
PODSUMOWANIE – prof. dr hab. Jerzy Hausner

 

Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Studia MBA Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdański Klub Biznesu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Rejestracja: LINK

Więcej na temat wydarzenia: LINK