mar 12 2008

„Finansowanie ekonomii społecznej w Polsce – poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań”

Lokalizacja: Polska,

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji poświęconej finansowaniu ekonomii społecznej.

Konferencja odbędzie się 19 marca w godz. 11.00-15.15 w Budynku Głównym w Starej Auli na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przedmiotem konferencji będą interdyscyplinarne wykłady oraz dyskusja dotycząca perspektyw i możliwości rozwoju instytucji oraz narzędzi finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Do uczestnictwa w seminarium zostało zaproszonych wielu znamienitych gości oraz ekspertów.

Program konferencji w załączeniu.