paź 04 2023

Europejskie Standardy Zrównoważonego Raportowania – co i jak będziemy musieli raportować?

Wydarzenie organizowane przez FOB

W sierpniu 2023 r. Komisja Europejska przyjęła zestawy ESRS, stawiając tym samym kolejny ważny krok w promowaniu zrównoważonego rozwoju i walki z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, różnorodnością biologiczną i prawami człowieka. W webinarium organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i Forum Odpowiedzialnego Biznesu można dowiedzieć się, co zawierają ESRS.

Przyjęcie ESRS przez Komisje Europejską to konsekwencja uchwalenia przez Parlament Europejski dyrektywy CSRD, która rozszerzyła i uspójniła dotychczasowy obowiązek raportowania niefinansowego. Przez ostatnie kilka miesięcy zespoły EFRAG pracowały nad projektami wskaźników. W pracach nad nimi uczestniczyli również eksperci Krajowej Izby Gospodarczej i Forum Odpowiedzialnego Biznesu – to właśnie oni opowiedzą, co zawierają europejskie wytyczne, i co oznaczają dla polskich przedsiębiorstw

ESRS dotyczą kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego, z uwzględnieniem zmian klimatu, bioróżnorodności i praw człowieka. Standardy ujęte w sposób systemowy i porównywalny, dostarczą inwestorom oraz interesariuszom społecznym informacji o wpływie na środowisko oraz o innych zagadnieniach środowiskowych.

Podczas webinarium dowiesz się:

  • jaki jest zakres Europejski Standardów Zrównoważonego Raportowania oraz czego dotyczą;
  • które firmy i na jakich zasadach objęte są obowiązkiem raportowania w zgodzie z ESRS;
  • jakie obowiązki przewidziano dla największych korporacji;
  • w jakim zakresie ESRS dotkną sektor MŚP.

Termin: 4 października 10:00, online.

Czas trwania: 1,5 godziny

Link do rejestracji: https://formularze.kig.pl/pl/europejskie-standardy-zrownowazonego-raportowania-co-i-jak-bedziemy-musieli-raportowac/

Prelegenci_ki:

  • Maria Krawczyńska – członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Robert Adamczyk – członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
  • Agnieszka Skorupińska – wiceprzewodnicząca komitetu KIG ds. ESG, partnerka kierująca Praktyką Prawa Ochrony Środowiska i ESG w kancelarii Rymarz Zdort Maruta
  • Borys Sawicki – członek komitetu ds. ESG, radca prawny kierujący Zespołem ds. ESG w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, członek Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG.

Rejestracja >>