maj 05 2015

Europejski Kongres Samorządów

Lokalizacja: Polska,

Partner merytoryczny - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Europejski Kongres Samorządów, który odbywać się będzie 4-5 maja 2015 stanowić ma platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Europejski Kongres Samorządów w swojej formie nawiązywać będzie do Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem wydarzenia. Odpowiada za przygotowanie panelu: „Współpraca samorządu i biznesu na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”.

Udział w dyskusji zapowiedzieli:

  • Monika Kulik, ekspert CSR z Orange
  • Karolina Malczyk, pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania
  • Andrzej Cieśla, burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego
  • Nikonov Semyon, Chairman of the Centre for Sustainable Development of the Pskov region, Rosja
  • Netolicky Martin,  Petráňová Alena Mgr. (Wojewoda Regionu Pardubickiego)
  • Stepan Barna – Gubernator Obwodu Tarnopolskiego Ukraina
  • Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu – moderatorka

Panel FOB odbędzie się 5 maja, godz. 13:50-14:50 w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Udział w EKS dla uczestników jest płatny.

Kongres stanowić będzie dodatkową szansę dla przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Będzie to jednocześnie okazja do podzielenia się doświadczeniami z tym związanymi oraz nawiązania partnerskich kontaktów. Organizatorzy zakładają udział co najmniej 800 liderów samorządowych, społecznych i biznesowych.

W zróżnicowanym programie przewidziano ponad 60 wydarzeń, na który składać się będą 4 ścieżki tematyczne obejmujące bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę.

Więcej informacji na stronie organizatora.