maj 13 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Lokalizacja: Polska,

W dniach 16-18 maja w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy 2011, organizowany przez Grupę PTWP SA.

Tematyka Kongresu obejmuje kwestie najbardziej istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wiodącym tematem w tym roku będzie konkurencyjna gospodarka Europy i nowy ład Unii, a także problemy regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zabraknie problematyki związanej z Pakietem klimatyczno-energetycznym UE i jego wpływem na gospodarkę. Rozmawiać będziemy też m.in. o wspólnej polityce energetycznej Unii, o innowacyjności oraz o zależnościach między rozwojem gospodarki, regionów i miast. Sesje i debaty panelowe będą w tym roku obejmowały bardzo szerokie spektrum zagadnień ekonomicznych oraz obszarów życia gospodarczego i publicznego.

W panelu dyskusyjnym na temat CSR bierze udział Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Mirella Panek-Owsiańska.