lis 03 2020

European Circular Economy Stakeholder Conference

Lokalizacja: On-line,

Tegoroczna edycj European Circular Economy Stakeholder Conference odbędzie się w dn. 3-4 listopada 2020 r.

Organizatorami konferencji są Komisja Europejska i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Tematem głownym wydarzenia będzie nowy unijny plan działania na rzecz gospodarki cyrkularnej (GOZ). Więcej informacji tutaj >>

Czym jest gospodarka obiegu zamkniętego?

Gospodarka o obiegu zamkniętym to koncepcja, która zakłada minimalizację wykorzystania surowców przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania odpadów. Celem jest przejście do gospodarki cyrkularnej, charakteryzującej się innowacyjnością i wysoką efektywnością, niskim stopniem emisji i skalą produkcji odpadów. W ten sposób zarówno biznes, jak i konsumenci kontrybuują do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ w 2015 r. Zwłaszcza Celu 12. „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, a także m.in.. Celu 9 “Innowacyjność, przemysł, infrastruktura” czy Celu 13. “Działania w dziedzinie klimatu”.

Publikacja, której towarzyszy hasło “Na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym dla Polski” stanowi czwartą część cyklu “15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Każda z edycji adresowana jest do środowiska akademickiego, ale też może być inspiracją dla biznesu. Pokazuje bowiem możliwości i nowe inicjatywy łączące cele biznesowe ze środowiskowymi i ekonomicznymi. Praktykom firm towarzyszą artykuły eksperckie. Pobierz publikację >>

Środowisko naturalne tematem 8. Targów CSR

Ósma edycja Targów CSR ostatecznie odbędzie się 5-9 października 2020 roku i przebiegnie w formule online. Wydarzenie jest dla biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych okazją do zaprezentowania swoich działań w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju. Organizator zapewni prezentację wirtualnych stoisk, którym towarzyszyć będzie część konferencyjna oraz rozwiązania wspierające networking. Platformą informującą o przebiegu targów będzie niezmiennie strona wydarzenia: Odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR. Temat przewodni – środowisko naturalne – również będzie kontynuowany w odsłonie online. Czytaj więcej >>