sie 19 2010

EU-Latin American and Caribbean Forum 2009

Lokalizacja: Świat,

W dniach 28-29 października br. w Buenos Aires odbędzie się drugie już EU-Latin American and Caribbean Forum. Tegoroczna konferencja poświęcona została w pełni tematowi społecznej odpowiedzialności biznesu.

Tegoroczne Forum, zatytułowane „Corporate Social Responsibility (CSR) and multi-sectoral alliances: Contributions to competitiveness, innovation and sustainable development”, zgromadzi polityków, przedstawicieli biznesu, związków zawodowych i organizacji pozarządowych z 60 krajów. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat rozwoju strategii CSR w UE, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach oraz promocja rozwoju międzysektorowych partnerstw na rzecz osiągnięcia zrównoważonej przewagi konkurencyjnej. Organizatorzy chcą, by temat społecznej odpowiedzialności biznesu na stałe znalazł swoje miejsce w politycznej agendzie.

Uczestnicy EU-LAC Forum spróbują odpowiedzieć na pytania, takie jak:

  • Czy CSR to luksus, na który możemy sobie pozwolić jedynie w czasach prosperity?
  • Czy CSR rzeczywiście kreują zrównoważoną przewagę konkurencyjną firm, promuje innowacyjność, w szczególności w czasach kryzysu?
  • Jakie warunki muszą zostać spełnione, by możliwa była maksymalizacja korzyści ze strategii CSR?

Ponadto na konferencji podjęty zostanie temat definicji CSR oraz możliwości implementacji koncepcji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Termin: 28/29.10.2009

Miejsce: Buenos Aires, Argentyna