lut 18 2010

Etyka w biznesie – czy to możliwe?

Lokalizacja: Polska,

W sobotę 27 lutego 2010 r. Centrum Kultury Duchowej „Communio Crucis” im. Św. Edyty Stein i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej zaprasza  na konferencję „Etyka w biznesie – czy to możliwe”.

Konferencja odbędzie się w Krakowie w Karmelitańskim Instytucie Duchowości przy ulicy Rakowickiej 18 a i jest skierowana do Pracowników, Studentów oraz Przyjaciół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Konferencja odbędzie się z udziałem dr. J. Roberta Ouimeta (Kanada), autora  książki „Wszystko zostało wam powierzone”.

Program

9.00 Otwarcie Konferencji z udziałem KS. KARD. STANISŁAWA DZIWISZA
9.15 – 11.00  wykład DR J. ROBERTA OUIMETA, dyskusja w grupach
11.00 podsumowanie

Pan Ouimet chciałby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi zarządzania. Sam posiada doświadczenie pracy jako robotnik w swojej fabryce. Postara się odpowiedzieć na pytania o wdrażanie takiego systemu zarządzania w biznesie, który chroniłby pracowników i wspierał ich rodziny a także wychodził naprzeciw problemom materialnym i duchowym pracowników. Chętnie podzieli się doswiadczeniem i wymieni poglądy.

Konferencja odbywa się pod patronatem Senatora RP Zbigniewa Cichonia.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumaczenia symultanicznego.

Notka biograficzna

J.-Robert Ouimet urodził się w 1934 roku w Montrealu, w rodzinie bogatego przemysłowca. Studiował na HEC w Montrealu, gdzie ukończył wydział ekonomii w 1956 roku. Trzy lata później uzyskał licencjat nauk ekonomicznych i społecznych na uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria) a w 1961 roku dyplom MBA na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. W 1965 roku przejął od swego ojca znane przedsiębiorstwo z branży spożywczej Ouimet-Cordon Bleu i w tym samym roku zawarł związek małżeński z Myriam, z którą będzie miał czworo dzieci. Jego dylematem życiowym staje się próba znalezienia  odpowiedzi na słowa Jezusa z ewangelicznej przypowieści o bogatym młodzieńcu. Robert Ouimet spotyka się w 1983 roku z  Matką Teresą z Kalkuty, zastanawiając się nad koniecznością rozdania bogactw. Ona jednak przekonała  go, że posiadane dobra materialne zostały mu tylko powierzone, jak ewangeliczne talenty, i powinien nimi jak najlepiej zarządzać.Od tej pory J.-Robert Ouimet wprowadza w życie swojego przedsiębiorstwa zasady społecznej nauki Kościoła, tak organizując system pracy i zarządzania, aby na pierwszym miejscu postawić dbałość o godność osoby ludzkiej i troskę o jej osobiste szczęście, nie zapominając także przy tym o konieczności przetrwania firmy w warunkach konkurencji rynkowej.

Swoje doświadczenia przenosi do rozprawy doktorskiej, którą obroni na Uniwersytecie we Fryburgu. Po latach przekazuje przedsiębiorstwo swojemu synowi, zajmując się cały czas prowadzeniem fundacji A Dieu va oraz wygłaszając liczne wykłady i konferencje na wielu uniwersytetach i w wielu organizacjach na całym świecie na temat zarządzania przedsiębiorastwami w myśl wartości chrzescijańskich.

Dr Robert Ouimet jest także aktywnym członkiem Zarządu Izby Handlowej Montrealu.