sie 24 2010

Etyka w biznesie

Lokalizacja: Polska,

3 września w Warszawie odbędzie się konferencja „Etyka w biznesie” organizowana przez International Association for Human Values w ramach między­narodowego cyklu The International Business & Leadership Symposium.

To pierwsza polska edycja zainicjowanych przez World Forum for Ethics in Business dorocznych spotkań w Parlamencie Europejskim. Skupiają one liderów środowisk biznesowych, politycznych i naukowych, którzy podejmują dialog dotyczący nowych stylów przywództwa, pozwa­la­jących podnieść wydajność i generować zysk w oparciu o wartości etyczne i troskę o wspólne dobro.

Ideą konferencji jest stworzenie w Warszawie platformy do podobnej dyskusji i wymiany informacji, w oparciu o doświadczenia liderów działających na polskim gruncie.

Gościem honorowym konferencji jest założyciel IAHV – H. H. Sri Sri Ravi Shankar, wielki propagator zasad humanitaryzmu na świecie, czterokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

Konferencja odbywa się pod Patronatem Honorowym Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka.

Konferencja podejmie tematy:

  • Kultura i przywództwo w organizacjach odnoszących sukcesy,
  • Wartości etyczne kotwicą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
  • Nowe kierunki w stylach przywództwa i zarządzania stresem,
  • Tajniki skuteczności przywódców, którzy odnieśli sukces,
  • Najpilniejsze globalne problemy: dalsze kroki wobec kryzysu ekonomicznego,
  • Globalne ocieplenie, korupcja i ubóstwo.