lip 22 2010

ESG Europe 2010

Lokalizacja: Świat,

W dniach 12-13 października w Amsterdamie odbędzie się „ESG Europe 2010” organizowane przez portal Responsible-Investor.com, Holenderskie Ministerstwo Gospodarki, Norweską Ambasadę w Hadze, CSR Netherlands oraz organizację inwestorów odpowiedzialnych społecznie Eurosif.

Kluczowe kwestie omawiane na konferencji będą dotyczyć m.in.:

  • relacji między ESG a CSR,
  • ukierunkowania inwestycji zrównoważonego rozwoju w korporacjach,
  • kierunku, w kórym podąża projekt Carbon Disclosure Project,
  • co powstrzymuje inwestorów przed inwestowaniem w „zielone” przedsięwzięcia,
  • czy zwiększa się ryzyko korporacyjnej reputacji dla inwestorów,
  • wpływ „Zielonej Księgi” Komisji Europejskiej na temat ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych,
  • w jaki sposób inwestorzy instytucjonalni poszukują „zrównoważonych” inwestycji.