cze 07 2010

Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie

Lokalizacja: Polska,

29 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja „Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie”.

Konferencja organizowana jest przez Centrum Informacji o Środowisku we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej Wspólnotowy system ekozarządzania i audytu (EMAS).

Miejsce: sala 324, Gmach Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, Warszawa
Termin: 29 czerwca 2010 r., godzina 10.00

9.30- 10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.15
Otwarcie konferencji:
„Przedsiębiorcy – czas na EMAS”– Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska
10.15 – 10.30
Cele kampanii „Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie” – Cezary Starczewski-
Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku,
10.30 – 11.15 EMAS krok po kroku – Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska
11.15 – 12.00 ZałoŜenia systemu EMAS w świetle Rozporządzenia EMAS III –
Przedstawiciel Departamentu Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo
Środowiska
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 13.00 RóŜnice między wymaganiami normy ISO 14001 a Rozporządzeniem
EMAS – Jacek Boba, weryfikator środowiskowy EMAS
13.00 – 13.45 Kto moŜe uczestniczyć w krajowym systemie ekozarządzania i audytu
EMAS – Anna Ceroń, weryfikator środowiskowy EMAS
13.45- 14.30 Korzyści wynikające z wdroŜenia EMAS – BoŜena Huryń, weryfikator
środowiskowy EMAS
14.30 – 14.45 Dyskusja i podsumowanie konferencji
14.45 Lunch