sty 24 2011

Efektywność Społecznego Zaangażowania Firm

Lokalizacja: Polska,

9 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja „Efektywność Społecznego Zaangażowania Firm” organizowana przez CSR Consulting. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem konferencji.

Termin: 9 lutego 2011 r. w godzinach 9.30 – 14.00

Miejsce: Centrum Zielna Warszawa (budynek A, V piętro) ul. Zielna 37

Uruchomienie sieci LBG Poland – London Benchmarking Group. Już od tego roku firmy działające w Polsce będą mogły korzystać z jednej z najbardziej rozpowszechnionych i sprawdzonych na świecie metodologii zarządzania, mierzenia i raportowania efektywności zaangażowania społecznego firm.

CSR Consulting wspólnie z Członkami Założycielami LBG Poland: Bankiem Zachodnim WBK, Danone, GlaxoSmithKline, PGNiG oraz Żywiec Zdrój organizują spotkanie poświęcone efektywności społecznego zaangażowania firm w aspekcie mierzenia, raportowania i komunikacji. Konferencja  ma na celu przybliżenie firmom metodologii, narzędzi i rozwiązań, które mogą pomóc w osiąganiu większej efektywności działań z zakresu zaangażowania społecznego zarówno dla społeczeństwa, jak i dla biznesu.

Efektywne zarządzanie zaangażowaniem społecznym jest obecnie jednym  z ważniejszych wyzwań dla osób odpowiedzialnych za realizację programów  społecznych firmy. Coraz częściej wewnątrz organizacji – ze strony zarządu i samych pracowników oraz na zewnątrz – ze strony klientów, konsumentów, mediów i innych interesariuszy, padają pytania dotyczące rzeczywistej wartości wkładu firmy w prowadzone działania społeczne i relacji tego wkładu do osiąganych rezultatów. Przykładem mogą być chociażby dylematy, które mają firmy ze zmierzeniem zaangażowania pracowników w wolontariat – gdzie jest rzeczywisty wkład firmy, a gdzie samego pracownika, jak tę wartość liczyć i jak ją raportować.

Te i inne zagadnienia wymagają obecnie doprecyzowania, gdyż ich mierzenie, a następnie sposób raportowania i komunikacji ma bezpośrednie przełożenie na odbiór firmy wśród różnych grup interesariuszy i w dłuższej perspektywie na budowę ich zaufania do organizacji.

Ramowy program konferencji:
1.    Nowe rozumienie zaangażowania społecznego – od filantropii do inwestycji społecznej. Zaprezentujemy najciekawsze trendy i najbardziej efektywne biznesowo praktyki działań społecznych firm międzynarodowych. Zaprezentujemy naszą publikacją „Raport otwarcia”, która opisuje podejście do zarządzania i mierzenia efektywności zaangażowania społecznego biznesu.
2.    Zasady i wytyczne modelu zarządzania, mierzenia i raportowania efektywności zaangażowania społecznego firm LBG – London Benchmarking Group.
Przedstawimy jedną z najbardziej sprawdzonych i rozpowszechnionych na świecie metodologii, która już od 2011 r. będzie dostępna dla firm działających w Polsce.
3.    Oficjalna inauguracja sieci LBG Poland.
Przybliżymy zasady działania sieci LBG w Polsce. Swoimi doświadczeniami podzielą się firmy – Członkowie Założyciele LBG Poland, które zdecydowały się na udział w adaptacji metodologii do potrzeb rynku i jako pierwsze w Polsce wdrażają ją w swoich organizacjach.
4.    Wyniki Indeksu BI-NGO 2010.
Zaprezentujemy najświeższe wyniki badania sprawdzającego jakość komunikowania w Internecie nt. zaangażowania społecznego wśród 500 największych firm z listy dziennika „Rzeczpospolita”.

Partnerem konferencji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.