sie 26 2010

Efektywne wdrażanie pakietu klimatyczno-energetycznego w Polsce?

Lokalizacja: Polska,

Koalicja Klimatyczna ma przyjemność zaprosić na konferencję prasową „Efektywne wdrażanie pakietu klimatyczno-energetycznego w Polsce? – podsumowanie pierwszego roku i wyzwania na najbliższe lata”

Wystąpienia:

Wojciech Stępniewski, WWF Polska, Koalicja Klimatyczna

„Efektywność energetyczna najlepszym narzędziem do budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski”.

Maciej Stryjecki, niezależny konsultant

„Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce – diagnoza barier i szans”

Tomasz Bańkowski, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA

„Podstawowe wyzwanie – modernizacja sieci przesyłowych”

Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Koalicja Klimatyczna

„Działania i narzędzia niezbędne do wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycznego”

Na konferencji przedstawione zostaną raporty tematyczne dotyczące różnych aspektów wdrażania pakietu klimatyczno-energetycznego oraz wyniki konferencji „Droga ku efektywnemu wdrażaniu pakiety energetyczno-klimatycznego” organizowanej 18 listopada 2009 przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE).

Termin: 19.11.09, godz. 11.00

Miejsce: Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8