gru 03 2008

Efektywna współpraca NGO z biznesem – możliwości i perspektywy rozwoju

Lokalizacja: Polska,

Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie organizuje 10 grudnia br. szkolenie „Efektywna współpraca NGO z biznesem – możliwości i perspektywy rozwoju” – szkolenie z zakresu współpracy z biznesem i wolontariatu pracowniczego. Szkolenie jest adresowane do osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub instytucje publiczne.

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie uczestników z ideą wolontariatu pracowniczego (wolontariatu biznesu)
  • pokazanie korzyści płynących z angażowania aktywnych zawodowo wolontariuszy w organizacji (instytucji)
  • pokazanie sposobów i możliwości podejmowania działań partnerskich z biznesem
  • przekazanie praktycznych umiejętności przydatnych we współpracy organizacji (instytucji) z biznesem
  • budowanie nowych kontaktów i relacji międzysektorowych

Szkolenie poprowadzi Janusz Kaźmierczak – odpowiedzialny w projekcie Wolontariat Biznesu za relacje Biznes-NGO, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba uczestników ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 8 grudnia 2008. Udziału w szkoleniu zostanie potwierdzony 9 grudnia 2008.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.