sie 25 2008

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza firmy do budowania partnerstw

Lokalizacja: Polska,

Z przyjemnością informujemy, że – w związku z okresem urlopowym oraz w odpowiedzi na Państwa prośby – przedłużamy rekrutację firm zainteresowanych budowaniem partnerstw  z organizacjami pozarządowymi w ramach inicjatywy „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami”. Już dzisiaj zapraszamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i włączenia się w akcję promocji CSR i współpracy międzysektorowej w regionie.

Inicjatywa współfinansowana jest przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundację im. Friedricha Eberta. Partnerzy inicjatywy: Regionalne Centrum Biznesu, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat medialny objęły: Europerspektywy, ngo.pl, TVP Katowice, Radio Katowice i Radio Opole.

Szczegółowy opis inicjatywy 2008/2009 znajduje się na stronie internetowej: www.haus.pl oraz na www.csr-haus.pl

Przyłączając się do naszej inicjatywy firma ma szansę stać się w regionie jednym z propagatorów idei CSR, która to coraz dynamiczniej i odważniej podbija Europę i Polskę i zaistnieć w świadomości obywatelskiej, jako pracodawca, w którego centrum zainteresowań znajdują się sprawy rozwoju regionu i kwestie społeczne, a jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń jest mu bliska.

Ufamy, że nasz projekt zwróci uwagę przedsiębiorstw i zachęci do zaangażowania się w inicjatywę i jednocześnie promocję idei CSR.

Firmom, które włączą się w naszą inicjatywę oferujemy (bezpłatnie):

  • udział w spotkaniu dla firm nt. CSR, współpracy międzysektorowej i inicjatywy „CSR dla Górnego Śląska” (I połowa września 2008),
  • udział w polsko-niemieckiej konferencji regionalnej CSRegion nt. CSR, współpracy międzysektorowej (biznes, NGOs i administracja) i zarządzania regionalnego (listopad 2008),
  • pomoc doradców wyszkolonych w ramach „Śląskiej Akademii CSR i współpracy międzysektorowej” podczas wyboru właściwej organizacji pozarządowej i zawiązywania partnerstwa (doradztwo, konsultacje, negocjacje etc.),
  • bazę wybranych do udziału w projekcie kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z terenu woj. śląskiego i opolskiego wraz z krótkim dossier oraz wstępnymi propozycjami projektów międzysektorowych / form współpracy,
  • opiekę merytoryczną i nadzór menedżerek DWPN nad powstawaniem partnerstw,
  • zaprezentowanie działalności na Forum Dobrych Praktyk (www.csr-haus.pl), do którego zaprosimy najlepszych propagatorów idei CSR w regionie chcąc umożliwić firmom prezentację ich aktywności w duchu CSR, pokazać, jaką mogą stać się inspiracją dla innych oraz zachęcić kolejne firmy do podobnych działań i współpracy międzysektorowej,
  • umieszczenie informacji o udziale w projekcie na naszej stronie internetowej www.haus.pl oraz stronie projektu www.csr-haus.pl.

Ze strony firm oczekujemy:

  • zawiązania partnerstwa z wybraną organizacją pozarządową biorącą udział w projekcie,
  • podpisania umowy o współpracy, które powinno nastąpić do dnia 31 stycznia 2009 r.,
  • umieszczenia baneru popierającego inicjatywę (p. www.csr-haus.pl) na stronie internetowej firmy (jeśli takową posiada).

Uwaga: Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby firmy biorące udział w projekcie znalazły odpowiedniego partnera w III sektorze, jednakże nie gwarantują zawiązania partnerstwa.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie firmy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie www.csr.haus.pl i obok) i odesłanie go do dn. 15 września br.