lis 18 2015

Dni Ekonomii Społecznej – Konferencja: Podsumowanie realizacji projektu systemowego pt. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”

Lokalizacja: Polska,

Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej doświadczenia z realizowanego przez BGK pilotażu pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. Wydarzenie odbędzie się w ramach Dni Ekonomii Społecznej, które zostaną zorganizowane w Warszawie w dniach 16-20 listopada br.

Podsumowanie rezultatów pilotażu pożyczek dla przedsiębiorstw społecznych nastąpi w dniu 18 listopada br. (trzeci dzień przedsięwzięcia) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5. Zbliżający się termin zakończenia działalności operacyjnej w ramach projektu systemowego pt. Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), stanowi doskonałą okazję do dyskusji na temat skuteczności finansowania zwrotnego we wspieraniu PES, zwłaszcza w kontekście kontynuacji i rozwoju tego typu instrumentów w perspektywie finansowej 2014-2020.

Więcej informacji o wydarzeniu, program i formularz rejestracyjny na stronie organizatora.

Program

10.00 Rejestracja uczestników

 • Prowadzenie konferencji: Tomasz Burczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich BGK

10.30 Otwarcie konferencji

Radosław Stępień, Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK
Wystąpienia:

 • Kontekst programowy wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • Wsparcie dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie finansowej 2014-2020 – Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
 • Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce – Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS
 • Podsumowanie realizacji pilotażu pożyczek dla przedsiębiorstw społecznych -Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzający BGK

11:30 Przerwa kawowa

11:45 „Jak projekt systemowy wpłynął na rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce?”

 • Doświadczenia operacyjne Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA i najciekawsze wnioski z badania społecznego „Opowieści o ekonomii społecznej; badanie ES Funduszu TISE” – Joanna Wardzińska, Wiceprezes Zarządu TISE S.A.

12:20 „Pilotażowy program pożyczek dla PES – wady i zalety rozwiązań, oczekiwania na przyszłość.”

Panel dyskusyjny na przykładach przedsięwzięć zrealizowanych ze środków projektu, z udziałem:

 • Gabriela Szymkowiak, Prezes Spółdzielni Socjalnej „Rybka”
 • Laurynas Vaičiūnas, Wiceprezes Zamek Wojnowice Sp. z o.o.
 • Małgorzata Walkiewicz, Wiceprezes Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych
 • Hieronim Włodarczyk, Prezes Stowarzyszenia „Wielkopomoc”
 • Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS
 • Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programu Europejskiego w BGK
 • Joanna Wardzińska, Wiceprezes TISE S.A.
 • Piotr Stronkowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds rekomendacji w ramach systemu akredytacji oraz standardów usług i działania OWES

Pytania publiczności do uczestników panelu i dyskusja podsumowująca

13:50 Lunch przygotowany przez Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej Stanisławowo