sty 26 2022

Dekarbonizacja przedsiębiorstw zgodnie z metodologią Science-Based Targets. Jak rozpocząć i zdefiniować cele?

Lokalizacja: On-line,

W miarę jak rośnie presja klientów oraz inwestorów na podejmowanie działań związanych z ograniczeniem wpływu na środowisko, zwiększa się poziom wymagań stawianych kierownictwu firmy. Podejmowanie coraz bardziej ambitnych zobowiązań klimatycznych wiąże się z zapotrzebowaniem organizacji na dokładną kalkulację emisji gazów cieplarnianych (eng. GHG – greenhouse gas) we wszystkich trzech zakresach (Scope 1-3), a także świadome zdefiniowanie celów dekarbonizacji wraz z oszacowaniem niezbędnych kosztów na ich realizację.

Inicjatywa SBTi definiuje metodologię, która wspiera ambitne firmy w ustalaniu celów redukcyjnych i transformacji działalności biznesowej tak, aby dopasować ją do realiów przyszłej gospodarki niskoemisyjnej.

26 stycznia o godz. 14:00 firma Deloitte zaprasza na webinar, podczas którego będzie można dowiedzieć się m.in.:

 • Jakie są definicje podstawowych pojęć związanych z dekarbonizacją przedsiębiorstw?
 • Czym jest SBTi (Science Based Target initiative)?
 • Jak zdefiniować poziom ambicji?
 • Jakie są główne wyzwania w zakresie wyznaczenia celów dekarbonizacji?

Spotkanie poprowadzą eksperci zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte Central Europe:

 • Tomasz Gasiński, Dyrektor
 • Kamil Radziwon, Manager

Do kogo kierowany jest webinar:

 • osób zarządzających firmami szczególnie narażonymi na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
 • osób i podmiotów zainteresowanych wdrożeniem strategii dekarbonizacji w oparciu o uznane globalnie metodologie
 • przedstawicieli banków, instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych
 • osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem CSR / ESG, raportowaniem zagadnień ESG, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
 • dyrektorów finansowych i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych
 • wszystkich chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatu.

Rejestracja >>