Debata i prezentacja raportu „W kierunku gospodarki cyrkularnej”

Instytutu Innowacyjna Gospodarka i Koalicji rECOnomy zapraszają na inaugurację raportu pt. „W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu.“

Prezentacja raportu oraz debata na temat jego głównych wniosków odbędzie się 21 marca 2018r. o godz. 11.00 w Centrum Prasowym PAP ul. Bracka 6/8 w Warszawie.

Raport powstał na podstawie cyklu zamkniętych RoundTables na temat barier i możliwości implementacji różnego rodzaju rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego, w których udział wzięli liczni przedstawicieli biznesu, konsumentów i naukowców. Dyskusje poświęcone były następującym tematom – marnotrawieniu żywności, opakowaniom, elektroodpadom oraz partnerstwu publiczno-prywatnemu.

W raporcie poruszone zostały m.in. następujące kwestie:
• W jaki sposób przeciwdziałać marnotrawieniu żywności na wszystkich etapach: produkcja pierwotnej, przetwórstwa, transportu, dystrybucji, sprzedaży, gastronomii, konsumpcji prywatnej, zagospodarowanie odpadów?
• Jakie zmiany czekają system odpadów w Polsce na drodze do dostosowania się do nowych standardów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta?
• Jak zwiększyć poziom selektywnej zbiórki odpadów?
• Jak zapewnić odbiór zużytego sprzętu i jaki zastosować model finansowania?
• Nowe modele biznesowe korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych – leasing, sharing economy, product as a service, pay per use.
• Istniejące bariery rozwoju projektów PPP w Polsce.

Partnerzy projektu: Jeronimo Martins, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Remondis Electrorecycling, SARIA, Stena Recycling, SUEZ Polska.

Udział bezpłatny – potwierdzenie obecności pod adresem napisz na email lub tel. 506 361 538.