cze 21 2016

Debata online: Ochrona klimatu szansą dla polskiej gospodarki

Lokalizacja: On-line,

Polityka klimatyczna, określana często jako „agresywna”, budzi obawy i dyskusje, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego czy rozwoju gospodarczego kraju. Pytanie – czy słusznie? Przecież budowa niskoemisyjnej gospodarki niesie liczne korzyści społeczne i zdrowotne, poprawia bezpieczeństwo państwa, co więcej – stwarza również szanse i wyzwania gospodarcze.

Czy Polska jest gotowa współtworzyć rozwiązania na rzecz niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym? Jakie będą konsekwencje pozostania na uboczu rozwoju „zielonej gospodarki”? Czy jesteśmy gotowi do wykorzystania potencjału zielonych innowacji oraz miejsc pracy? Czy mamy szansę na rozwój krajowych czempionów w obszarze niskoemisyjnych technologii?

Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy debaty online Ochrona klimatu szansą dla Polskiej gospodarki. Polityka klimatyczna jako stymulator rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.”, która odbędzie się w najbliższy wtorek, 21 czerwca 2016 r. w godzinach 11.00 – 12.30.

Transmisja na żywo na stronie: www.chronmyklimat.pl/klimapolka

W debacie wezmą udział:

  • Aleksander Śniegocki, Kierownik Projektu Energia i Klimat w WiseEuropa
  • Tobiasz Adamczewski, Ekspert ds. Klimatu i Energii w WWF Polska
  • Agata Staniewska, Zastępca dyrektora Departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan
  • przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju (tbc)

Debatę poprowadzi Aneta Wieczerzak-Krusińska, dziennikarka ekonomiczna.

Punkty wyjścia do debaty przygotowane przez Aleksandra Śniegockiego, eksperta prowadzącego:

  • Zarówno w Europie, jak i na świecie stale rośnie znaczenie systemowego podejścia do ochrony środowiska i ograniczanie zużycia zasobów. Obejmuje ono: 1) uwzględnianie globalnego wymiaru wyzwań środowiskowych i zasobowych oraz wzajemnych powiązań między nimi (np. energia-woda-żywność), 2) akceptację konieczności wdrożenia innowacji systemowych, jakościowo zmieniających sposób zaspokajania potrzeb konsumentów (energetyka, mobilność, sharing economy), 3) poszukiwanie szans gospodarczych wynikających z niezbędnych zmian. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym wpisuje się w ten trend, proponując szeroko zakrojone zmiany w modelach biznesowych oraz sposobie wykorzystania zasobów naturalnych. Jej integralnym elementem jest budowa gospodarki niskoemisyjnej.

Czy ewolucja krajowego myślenia o polityce środowiskowej wpisuje się w trendy globalne? Czy jesteśmy gotowi współtworzyć rozwiązania na rzecz niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym? Jakie będą konsekwencje pozostania na uboczu rozwoju „zielonej gospodarki”?

  • Budowa niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym niesie liczne korzyści społeczne i zdrowotne, poprawia bezpieczeństwo państwa, stwarza również szanse i wyzwania gospodarcze. Z perspektywy makroekonomicznej niskoemisyjna transformacja oznacza przeniesienie pracy i kapitału w kierunku mniej emisyjnych rozwiązań (również dostarczanych przez przemysł). Pomimo dużych zmian na poziomie poszczególnych branż, z perspektywy całej gospodarki są one niewielkie. Dlatego kluczowe jest inteligentne wsparcie transformacji, w tym stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju innowacyjnych polskich rozwiązań oraz wysokiej jakości nowych miejsc pracy, a także umożliwienie przebudowy nielicznych lokalnych gospodarek uzależnionych od emisyjnych branż.

Czy Polska jest gotowa do wykorzystania potencjału zielonych innowacji oraz miejsc pracy? Jak wspierać pracowników z branż schyłkowych? Czy stać nas na utrzymanie emisyjnego „status quo”?

  • Polityka klimatyczna nie jest sprzeczna z polityką (re)industrializacji. Konkurencyjność zdecydowanej większości firm przemysłowych nie zależy od cen energii czy kosztów emisji. Zastępowanie paliw kopalnych nowoczesnymi technologami stwarza natomiast popyt na produkcję przemysłową, czego przykładem jest rozwój elektromobilności czy OZE.

Czy Polska ma szansę na rozwój krajowych czempionów w obszarze niskoemisyjnych technologii? Jaka jest rola państwa w tym procesie? Czy wpływy ze sprzedaży uprawnień zostaną wykorzystane do inwestycji w rozwój niskoemisyjnych rozwiązań?

Organizator – Instytut na rzecz ekorozwoju – zaprasza do oglądania i aktywnego udziału – będzie istniała możliwość zadawania pytań. Więcej informacji o debacie na portalu ChronmyKlimat.pl/klimapolka

źródło: chronmyklimat.pl