kwi 16 2016

Debata: „Nowe przepisy chroniące konsumentów – konsekwencje dla przedsiębiorców”

Lokalizacja: Polska,

Gazeta Bankowa oraz Kancelaria Hansberry-Tomkiel zapraszają na debatę: „Nowe przepisy chroniące konsumentów – konsekwencje dla przedsiębiorców”.    

19 kwietnia 2016 roku w Hotelu Sheraton prawnicy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, organizacji konsumenckich i przedsiębiorcy, omówią kwestie nowych przepisów prawnych chroniących konsumentów i ich konsekwencji dla przedsiębiorców. Debata będzie doskonałą okazją do przedyskutowania praktycznego wymiaru nowych przepisów i wskazania potencjalnych pułapek biznesowych związanych z wprowadzonymi zmianami.

Uczestnicy debat zgromadzeni spośród przedstawicieli różnych specjalizacji, branż i grup interesów podczas dyskusji zastanowią się nad znowelizowaną ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, która wejdzie w życie 17 kwietnia br. Przyznaje ona Prezesowi UOKiK szereg nowych uprawnień, mających na celu wzmocnienie jego kompetencji w obszarze ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Po raz kolejny przedsiębiorcy staną bowiem przed dużym wyzwaniem, jakim jest przystosowanie się do nowego otoczenia regulacyjnego i takie zaplanowanie swoich działań, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wydarzenie poprowadzi redaktor naczelny Gazety Bankowej – Wojciech Surmacz.

Program debaty

13:30 – Rejestracja

14:00 – 14:15 – Powitanie gości, otwarcie debaty – Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

14:15 – 15:00 – PANEL I:  Nowy model kontroli postanowień wzorców umów – praktyczne różnice między dotychczasowym a obecnym trybem z punktu widzenia sądów, konsumentów i przedsiębiorców.

15:00 – 15:15 – Przerwa kawowa

15:15 – 16:00 – PANEL II: Nowe narzędzia kontroli – wprowadzenie instytucji „tajemniczego klienta”. W jakich okolicznościach przedsiębiorca może zostać skontrolowany? Dla jakiej kategorii spraw (jakich rodzajów naruszeń) może być stosowana tego typu kontrola? Jakie w takiej sytuacji prawa i obowiązki przysługują przedsiębiorcy?

16:00 – 16:15 – Przerwa kawowa

16:15 – 17:00 – PANEL III: Szczególna kategoria praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – misselling. Czy dotyczy wyłącznie sektora usług finansowych? Czy i jak wprowadzenie tej nowej praktyki może zmienić model działania przedsiębiorców?

17.00 – 17.15 – Dyskusja

17:15 – 17.30 – Podsumowanie seminarium

Wśród prelegentów obecni będą:

  • Andrzej Turliński, przewodniczący Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów
  • Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Kancelaria Hansberry-Tomkiel, w latach 2008-2014 prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Grzegorz Materna, Kancelaria Hansberry-Tomkiel

Zgłoszenia

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: redakcja@gb.pl do 15 kwietnia b.r.