wrz 16 2021

Czynniki ESG – jakie są najważniejsze trendy i wyzwania dla biznesu?

Lokalizacja: On-line,

Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) oraz zrównoważony rozwój to hasła, które pojawiają się w kontekście działania niemal wszystkich organizacji. Rządy pracują nad politykami transformującymi gospodarki w kierunku nisko- lub zeroemisyjności. Biznes, niezależnie od branży, opracowuje lub przygotowuje się do opracowania strategii, by jak najlepiej dostosować organizację do wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Konsumenci, pracownicy, naukowcy, wyborcy stają się coraz bardziej zaangażowani i świadomi, a organy regulacyjne coraz bardziej wymagające i restrykcyjne w egzekwowaniu odpowiednich polityk od podlegających im podmiotów.

W ostatnim roku zmiany regulacyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju nabrały tempa. Zwiększa się zarówno liczba regulacji jak i złożoność wymagań do wypełnienia po stronie organizacji. W życie weszły pierwsze wymagania wynikające z dyrektywy SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), opublikowano trzy pakiety aktów delegowanych do unijnej Taksonomii, toczą się aktywne prace nad nowelizacją dyrektywy o raportowaniu zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive), a także nad Europejskim Standardem Zielonych Obligacji. W czerwcu, kraje G7 w oficjalnym komunikacie poparły dalszą adaptację standardów raportowania w oparciu o ramy TCFD (Task Force for Climate-related Disclosures).

Zrównoważony rozwój staje się drogą rozwoju przedsiębiorstw, które chcą utrzymać przewagę konkurencyjną w zmieniającym się świecie. Konsumenci oczekują od firm wzięcia współodpowiedzialności za rozwiązywanie problemów społecznych oraz środowiskowych i coraz wyraźniej to sygnalizują. Z drugiej strony obywatele naciskają na polityków, by podjęli zdecydowane działania regulacyjne, w celu mitygacji zmian klimatu. Oznacza to, że kwestie ESG i zrównoważonego rozwoju będą miały największy wpływ na kształtowanie strategii i działań firm w najbliższych latach

16 września w godz. 14:00-15:00 Deloitte zaprasza na webinar, podczas którego dowiesz się m.in.:

  • Jaki jest status wdrażania najważniejszych regulacji dotyczących kwestii ESG, które będą miały wpływ na działalność firm?
  • Jakie branże i podmioty są przedmiotem szczególnego zainteresowania regulatorów?
  • Co kształtowało agendę ESG w ostatnich miesiącach?
  • Jakie najważniejsze trendy ESG będą kształtować otoczenie biznesowe?

Do kogo kierowany jest webinar:

  • osób zarządzających firmami, szczególnie narażonymi na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
  • przedstawicieli banków, instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych
  • osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem CSR / ESG, raportowaniem zagadnień ESG, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
  • dyrektorów finansowych i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych
  • wszystkich chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatycznych

Rejestracja >>