sie 31 2010

Czy DOBRY biznes się opłaca – moja odpowiedzialna firma

Lokalizacja: Polska,

14 września  w Gdańsku odbędzie się konferencja „Czy DOBRY biznes się opłaca – moja odpowiedzialna firma”.

Konferencja stanowi bogatą ofertę bezpłatnych seminariów z zakresu kreowania wizerunku firmy, budowania relacji z kontrahentami i klientami oraz działalności na międzynarodowych rynkach przy uwzględnieniu zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Seminaria poprowadzą znani i cenieni eksperci świata biznesu. m.in. przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu, eksperci Public Relations z Agencji ProjektPR i Grupy Kombinat, specjaliści ds. marketingu z takich firm jak RoboNet, czy Elektrociepłownia Wybrzeże oraz szwedzcy konsultanci i specjaliści z Centrum Rozwoju Przemysłu z Kalmaru.

Konferencja zakończy się sesją interaktywną Open space, podczas której uczestnicy będą mogli zapytać naszych ekspertów o interesujące ich tematy oraz skonsultować możliwość wdrożenia przedstawionych rozwiązań w swoich firmach. Wśród konsultantów gościć będziemy znanych ekspertów m.in. Monikę Probosz, specjalistę ds. komunikacji społecznej i badań marketingowych oraz Grzegorza Barana, menadżera projektów.

Program, szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania pod nr tel.: 58 32 33 145.

Konferencja odbędzie się w języku polskim i szwedzkim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie.

Termin: 14 września 2010 r.
Miejsce: Hotel Nadmorski, Gdynia

PROGRAM

Blok I: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – efektywna strategia biznesowa

9:00- 10:30 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – co to jest ?

  • Czym jest odpowiedzialny biznes?
  • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a strategia biznesowa
  • Praktyczne narzędzia realizacji odpowiedzialnego biznesu
  • Czy ta strategia jest opłacalna? Korzyści dla firmy

Prelegenci:
Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
10:30-10:50 Przerwa kawowa
10:50-11:50 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a Public Relations. Strategia marketingowa odpowiedzialnej firmy

  • Jak komunikować działania odpowiedzialne społecznie
  • Uwarunkowania wykorzystywania narzędzi Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w działalności
  • rynkowej podmiotów gospodarczych
  • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w strategii komunikacji społecznej: Grupy LOTOS, Grupy Energa,
  • EC Wybrzeże
  • Indeks aktywności z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla małych i średnich firm

Prelegenci:
Grzegorz Szczuka, Grupa Kombinat, Marta Szadowiak Agencja ProjektPR, Ewa Barszcz EC Wybrzeże
11:50–12:20 Case study: RoboNet, Akademia Octopus – firmy społecznie odpowiedzialne.
12:20-13:00 Lunch

Blok II: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na rynkach światowych
13:00-13:45 Dobre praktyki: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w szwedzkich firmach
Prelegenci:
Annika Karpfors, IUC Kalmar
13:45-14:15 Zainteresowany? Projekt RspEn: Odpowiedzialna Przedsiębiorczość. Co możemy zaproponować Twojej firmie.
Prelegenci:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Forum Odpowiedzialnego Biznesu, IUC Kalmar, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
14:15-14:45 Przerwa kawowa
14:45-16:15 Sesja interaktywna: Open space – społeczna odpowiedzialność biznesu w mikro, małych, i średnich firmach
Sesja Open space ma na celu swobodny przepływ myśli i pytań. Mamy nadzieję, iż przestrzeń do dyskusji, którą tworzymy dla uczestników zaowocuje licznymi konsultacjami z ekspertami i pozwoli spojrzeć na temat społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy własnej firmy.
Pierwszym etapem sesji będzie burza mózgów tematów do późniejszych konsultacji i dyskusji. Uczestnicy stworzą na tej podstawie grupy, w których będą mogli poruszać interesujące ich tematy. Każdy będzie mógł swobodnie przemieszczać się pomiędzy grupami. Dzięki temu uczestnicy będą mogli spontanicznie wymieniać się spostrzeżeniami i uzyskiwać odpowiedzi na swoje pytania.
Konsultanci:
Monika Probosz, niezależny ekspert, Grzegorz Baran, niezależny ekspert, Grzegorz Szczuka, Grupa Kombinat,
Annika Karpfors, IUC Kalmar, Mats Dalberg IUC Kalmar.