maj 04 2010

CSR w praktyce

Lokalizacja: Polska,

27 maja w Warszawie Puls Biznesu organizuje konferencję „CSR w praktyce”.

Program:

9.30 – 10.00
Rejestracja uczestników, poranna kawa

10.00 – 10.30
Uroczyste otwarcie

10.30 – 11.00
Społeczna odpowiedzialność biznesu w budowaniu kapitału społecznego

11.00 – 11.30
CSR w firmie, czyli odpowiedzialne zarządzanie

11.30 – 12.00
Budowanie konkurencyjności firmy poprzez CSR

12.00 – 12.30
Przerwa kawowa

12.30 – 12.50
CSR – wymiar prawny & międzynarodowy

12.50 – 13.10
Dobre praktyki CSR

13.10 – 13.30
Finansowanie CSR z Funduszy Europejskich

13.30 – 14.30
Panel dyskusyjny

14.30
Zakończenie konferencji oraz lunch