sie 09 2010

CSR jako źródło innowacji społecznych

Lokalizacja: Polska,

14 września odbędzie się konferencja „CSR jako źródło innowacji społecznych” organizowana przez PKPP Lewiatan.

Jak wykorzystać doświadczenia CSR do odkrycia nowych wymiarów strategii i przywództwa w organizacjach?

W ostatnich latach radykalnie zmieniło się miejsce idei CSR w firmach. Z działalności nakierowanej głównie na reputację i wizerunek staje się ona źródłem innowacji. Głębsze niż wcześniej relacje z interesariuszami, a także dostrzeżenie szerszych, społecznych wymiarów działania firm skutkuje – jak zauważył C.K. Prahalad – tym, że odkrywają one nowe źródła innowacji dla swoich strategii, usług, produktów i praktyk biznesowych. CSR stał się potężnym narzędziem: daje osobom zarządzającym firmom nowe spojrzenie na to, jak poprawić produkty i usługi.

Podczas konferencji przedstawimy także Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa, wypracowany w projekcie, który od półtora roku realizuje PKPP Lewiatan, NSZZ Solidarność oraz Deloitte. Będzie to przystępne, kompleksowe i co ważniejsze wypracowane w polskich warunkach oraz na podstawie doświadczeń polskich firm narzędzie, które ułatwia firmie samoocenę stopnia wdrożenia strategii CSR i zaplanowanie jej rozwoju.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL.

Partnerem konferencji jest Magazyn THINK TANK.

Termin: 14 września, godz. 10:00
Miejsce: Ministerstwo Gospodarki, pl. Trzech Krzyży 3/5

PROGRAM

10-10:30 Rejestracja

10:30-10:45 Otwarcie konferencji
Wicepremier Waldemar Pawlak (do potwierdzenia)
Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan

10:45-11:00 CSR jako strategia biznesowa
podsumowanie projektu „Promocja standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” realizowanego przez PKPP Lewiatan, NSZZ Solidarność i Deloitte
Zbigniew Gajewski, Z-ca Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan

11:00-11:20 Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa
Michał Dżoga, ekspert PKPP Lewiatan

11:20-11:40 Solidarność wobec CSR
Jacek Rybicki, Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

11:40-13:00 CSR jako źródło innowacyjności w firmie
Panel dyskusyjny: W jaki sposób otwarcie się firm na CSR pomaga w identyfikowaniu nowych szans biznesowych: doświadczenia globalne i polskie
uczestnicy: szefowie firm mających doświadczenia w tym zakresie

13:00-13:20 Przerwa kawowa

13:20-13:45 Co może zrobić biznes dla likwidacji społecznych barier rozwoju gospodarczego?
Michał Boni, Minister – Członek Rady Ministrów

13:45-14:00 Komunikaty organizacji pozarządowych

14:00-15:15 Między potrzebami firm a wyzwaniami społecznymi
Jak łączyć biznesowe podejście do CSR z rozwiązywaniem realnych problemów społecznych?
uczestnicy: szefowie firm mających doświadczenia w tym zakresie

15:15-15:30 Podsumowanie konferencji

15:30 Lunch