gru 07 2010

Closing Conference of the European Year Combating Poverty and Social Exclusion

Lokalizacja: Świat,

17 grudnia w Brukseli odbędzie się konferencja zamykająca Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Rok 2010 został nazwany Europejskim Rokiem Wali z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Celem jest podniesienie świadomości o wielu czynnikach wpływających na ubóstwo poprzez udzielenie głosu grupom zagrożonym ubóstwem, wsparcie zaangażowania nowych aktorów i wejście na drogę w kierunku zaangażowania politycznego na wszystkich poziomach Unii Europejskiej.