cze 15 2016

Biznes Mikser 4 – Biznes spotyka społeczną przedsiębiorczość

Lokalizacja: Polska,

Przedsiębiorcy społeczni to ci, którzy środki uzyskane w działalności gospodarczej w całości inwestują w działalność statutową (społecznie użyteczną) swoich organizacji. Przedstawiciele biznesu to ci, którzy mają doświadczenie działania na otwartym rynku, znają narzędzia, język i zasady na nim obowiązujące.
Zadaniem przedsiębiorców społecznych będzie przygotowanie pięciominutowej prezentacji swoich produktów lub usług. Zadaniem przedstawicieli biznesu będzie konstruktywna krytyka prezentacji w dziesięciominutowej dyskusji prowadzonej twarzą w twarz.

Korzyścią dla biznesu będzie poznanie sektora ekonomii społecznej, z którym można podejmować współpracę CSR, m.in. budować łańcuch odpowiedzialnych dostaw. Korzyścią dla przedsiębiorstw społecznych będzie sprawdzenie swoich umiejętności prezentowania oferty ich adekwatności i komunikatywności.

Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2016 r., godz.: 15:00-17:00 w Warsztacie Warszawskim, Pl. Konstytucji 4, Warszawa.

Program spotkania

15:00 – 15:15 – powitanie, przedstawienie uczestników, prezentacja zasad spotkania

15:15 – 16:15 – prezentacje przedsiębiorców społecznych w 4 turach

16:15 – 17:00 – rozmowy nieformalne, networking przy kawie

Podczas spotkania Biznes Mikser 4 swoje oferty zaprezentują przedsiębiorstwa społeczne, współpracujące w inkubatorze przedsiębiorczości społecznej – Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zaprezentują się

Fundacja vlep[v]net – prowadzi dom kultury V9 gdzie organizuje wystawy współcześnie powstających prac graficznych, street artu; świadczy usługi tworzenia materiałów promocyjnych, aranżacji wnętrz, warsztatów integracyjnych ze sztuką w tle.

Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie”, Restauracja DIFFERENT – restauracja DIFFERENT wpisuje się w nurt tzw. „restauracji w ciemnościach”, gdzie gości obsługiwać będą osoby niewidome; w sali widnej kelnerami będą osoby niesłyszące.

Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni – prowadzi Klubokawiarnię Pożyteczną na Nowym Świecie, gdzie w roli kelnerów pracują osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Fundację „Praca dla Niewidomych” – w powiecie płockim prowadzi gospodarstwo rolne oraz kuchnię przygotowującą katering na imprezy firmowe oraz obiady dla szkół oraz domów pomocy społecznej.

Organizatorzy

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych powstała w 1990 roku, jako odpowiedź na szereg wyzwań, przed którymi stanęło społeczeństwo w związku z transformacją ustrojową. Wspieramy instytucje i organizacje w prowadzeniu działań i innowacji z zakresu rynku pracy, przedsiębiorczości społecznej, rozwoju lokalnego i partycypacji obywatelskiej. Fundacja została założona z inspiracji ministra pracy Jacka Kuronia. Do dziś Przewodniczącym Rady Fundacji jest Henryk Wujec.

Biznes Mikser jest organizowany we współpracy z Koalicją Prezesi-wolontariusze.