sie 20 2010

Biznes i prawa człowieka

Lokalizacja: Polska,

Fundacja CentrumCSR.PL oraz Międzynarodowa Komisja Prawników i Polska Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników zapraszają do udziału w seminarium „Biznes i prawa człowieka. Dostęp do sprawiedliwości”.

Seminarium będzie okazją do szerszego przyjrzenia się kwestii odpowiedzialności korporacji za naruszenia praw człowieka, która to stanowi jeden z najistotniejszych problemów dyskutowanych obecnie w ramach szeroko pojętej debaty na temat społecznej odpowiedzialności biznesu na świecie. Pragnę zwrócić uwagę, iż kwestia odpowiedzialności polskiego biznesu za przestrzeganie praw człowieka nie była do tej pory szerzej omawiana.

W programie konferencji znajduje się 5 paneli poświęconych różnym aspektom zagadnienia dochodzenia sprawiedliwości przed sądem w przypadku naruszeń praw człowieka przez biznes, z udziałem kilkunastu wybitnych praktyków i teoretyków prawa, reprezentujących m.in. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuraturę Krajową, Państwową Inspekcję Pracy, Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Seminarium stanowi część międzynarodowego projektu badawczego Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ), który w Polsce realizowany był przez Polską Sekcję ICJ oraz Fundację CentrumCSR.PL. Projekt obejmował przeprowadzenie analizy prawnej oraz zorganizowanie warsztatów w kilkunastu krajach świata (oprócz Polski obejmował m.in. Brazylię, Kolumbię, D.R. Konga, Holandię, Indie, Nigerię, Filipiny) w celu ustalenia, na ile skutecznie ofiary naruszeń praw człowieka z udziałem korporacji mogę realizować swoje prawo dostępu do sprawiedliwości w ramach różnych systemów prawnych. W oparciu o to doświadczenie sformułowane zostaną systemowe rekomendacje odnośnie reformy krajowych systemów prawnych oraz instrumentów międzynarodowych.

Celem seminarium jest poddanie pod dyskusję kluczowych kwestii, które zarysowały się w trakcie realizacji polskiej części badania, oraz refleksja nad ewentualnymi propozycjami reformy polskiego prawa. Podczas seminarium omówione zostaną m.in. następujące  kwestie:

Główne problemy w dostępie do sprawiedliwości dla ofiar naruszeń prawa z udziałem korporacji w Polsce.

  •  Dostęp do informacji i pomocy prawnej przed wszczęciem i w trakcie trwania procesu jako kluczowe pole „nierównowagi sił”.
  • Specyfika procesu dowodzenia w przypadku sporów jednostka kontra korporacja.
  • Szczególne zagrożenia dla rzetelności procesu wynikające z pozycji ekonomicznej / potencjalnych wpływów korporacji.
  • Odpowiedzialność (quasi-) karna podmiotów zbiorowych.
  • Problem „przekłuwania zasłony korporacyjnej”.

Termin: 20.10.2009, w godzinach 10.00 – 15:30

Miejsce: Centrum Zielna (ul. Zielna 37, sala „Europa”), Warszawa